“Fijn om samen te kunnen overleggen over wat passend is en daarin de expertise van Maurits op het gebied van rouw mee te kunnen nemen.”

Hulpverlening en rouwtherapie Online. Ehealth hulp bij verlies rouw scheiding. Voor kinderen.

Consultatie verlies en rouw voor professionals

Maatwerk bij Verlies biedt professionals uit de regio vrijblijvend consultatie bij casuïstiek waarin verlies en rouw bij een jeugdige en/of in het gezin een rol speelt. Dit aanbod is kosteloos voor professionals uit de gemeenten waar Maatwerk bij Verlies is ingekocht voor jeugdhulp. Voor overige voor professionals kunnen hierover afspraken gemaakt worden.

Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen unieke manier, er is daarom niet één goede manier. Vragen die voorbij komen zijn onder andere:

  • Hoe reageer je als school en als professional als een kind of jongere met rouw te maken krijgt?
  • Welke adviezen kun je als betrokken professional geven aan het kind of de jongere en de ouder(s)?
  • Wanneer zet je gericht hulp in (en waar richt deze zich dan op) en wanneer wacht je nog even?
  • Wat zijn do’s en dont’s in deze specifieke situatie?

Wil je overleggen? Plan via deze link een telefonische consultatie in.

Neem eenvoudig contact op

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Vul dan het contactformulier in en ik neem contact met je op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede rouwmediator

Kenmerkend voor Maatwerk bij Verlies:

  • Samenwerken is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten die een verlies hebben meegemaakt aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen.
  • Eerst de mens zien is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt met cliënten die een verlies hebben meegemaakt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
  • Duurzaamheid is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.
  • Passende hulp is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.
  • In sommige gevallen kan het voorkomen dat Maatwerk bij Verlies niet de juiste zorg kan bieden. Om deze redenen hanteert Maatwerk bij Verlies transparante uitsluitingscriteria, welke worden besproken voorafgaand aan en tijdens het intakegesprek.
error: Inhoud is beschermd