Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het verstrekken van op maat gemaakte ondersteuning aan ouders van kinderen die worstelen met rouwproblemen. Ik begrijp dat ingrijpend verlies een diepgaande impact heeft op zowel kinderen als ouders. Elke vorm van verlies, zoals ziekte of overlijden, kan leiden tot rouw bij kinderen. Mijn aanpak is ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met de situatie rond de scheiding van hun ouders, levend verlies of een uithuisplaatsing, en de daaruit voortvloeiende verlieservaring.

Ik geloof dat op maat gemaakte hulp cruciaal is om kinderen te ondersteunen wanneer ze vastlopen in hun functioneren als gevolg van verlies. Door mijn gespecialiseerde begeleiding kunnen ouders en kinderen samen de uitdagingen van rouw aangaan en een gezonde manier vinden om met deze moeilijke situaties om te gaan. Het is mijn overtuiging dat tijdige en passende ondersteuning een positieve invloed kan hebben op het welzijn van het hele gezin.

kinderen scheiding rouw
Specialistische jeugdhulp bij verlies

Maatwerk wordt geboden, een overzicht van mogelijkheden binnen het jeugdhulpaanbod:

  • Begeleiding voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 6 jaar.
  • Indien nodig kan er voor aanvang van begeleiding bij verlies en verdriet ingezet worden op het vergroten van de affectregulatievaardigheden.
  • Spel interventies als onderdeel van de begeleiding; dit biedt het kind de mogelijkheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
  • Beweeg interventies als onderdeel van de begeleiding; Creatief en therapeutisch spel plus verschillende bewegingsvormen.
  • Trauma-Sensitieve Ondersteuning als onderdeel van de begeleiding.
  • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen.
  • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders.
  • Individuele begeleiding voor ouders bij verlies en verdriet (bijv. rouw na ziekte of overlijden of postrelationele rouw na een scheiding).

Vergoeding van Specialistische jeugdhulp bij verlies?

Maatwerk bij Verlies heeft contracten afgesloten met meerdere gemeenten, een actueel overzicht vind je hier. Voor inwoners van deze gemeenten geldt dat zij met een verwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het wijkteam een complete vergoeding krijgen voor kosten van ambulante jeugdhulp.