Tarieven & vergoedingen

Maatwerk bij Verlies specialistische jeugdhulp speltherapie rouwtherapie

Onderstaande tarieven en vergoedingen zijn van toepassing op de diensten van Maatwerk bij Verlies. Voor alle diensten geldt dat het fysieke of telefonische kennismakingsgesprek bij het daarna te volgen traject inbegrepen is.

Psychosociale Therapie bij verlies

 • €90,00 per uur (vrijgesteld van btw).
 • Mogelijkheden van vergoeding psychosociale rouwtherapie:
  • Een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is via veel zorgverzekeraars mogelijk. Een actueel overzicht van de zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden vind je via deze link.
  • Maatwerk bij Verlies is aangesloten bij het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Het ministerie van VWS heeft het NIK een subsidie beschikbaar gesteld om gezinnen financieel te ondersteunen als zij gebruik willen maken van hulp voor een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening en/of gezin (dit geldt voor familieleden in de eerste lijn en ook voor naasten zoals bijvoorbeeld opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten). Deze subsidie geldt ook voor de begeleiding van kinderen als naaste van een ouder die palliatieve zorg krijgt. Meer informatie hierover lees je hier

Specialistische jeugdhulp bij verlies

 • Mogelijkheden van vergoeding specialistische jeugdhulp:
  • Maatwerk bij Verlies heeft contracten afgesloten met de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Buren, Culemborg, West Betuwe, Neder Betuwe, Tiel en West Maas en Waal. Voor inwoners van deze gemeenten geldt dat zij met een verwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin of het wijkteam een complete vergoeding krijgen voor kosten van ambulante jeugdhulp. (Momenteel worden er geen nieuwe jeugdhulpbeschikkingen uit de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal aangenomen.)
  • Voor gemeenten waar geen contracten mee afgesloten zijn geldt dat een vergoeding middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Jeugdwet vaak mogelijk is. Meer informatie hierover lees je hier. Een andere mogelijkheid die toegepast wordt is een overeenkomst “Beperkte dienstverlening”. Deze overeenkomst wordt door een gemeente met mijn praktijk aangegaan wanneer de gewenste dienstverlening (meestal de specialistische kennis over rouw bij kinderen) niet binnen een van de door de gemeente gecontracteerde diensten valt. Informeer naar de mogelijkheden bij de eigen gemeente.

Speltherapie bij verlies

 • €90,00 per uur (vrijgesteld van btw).
 • Mogelijkheden van vergoeding speltherapie:
  • Een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is via veel zorgverzekeraars mogelijk. Een actueel overzicht van de zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden vind je via deze link.
  • Maatwerk bij Verlies is aangesloten bij het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Het ministerie van VWS heeft het NIK een subsidie beschikbaar gesteld om gezinnen financieel te ondersteunen als zij gebruik willen maken van hulp voor een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening en/of gezin (dit geldt voor familieleden in de eerste lijn en ook voor naasten zoals bijvoorbeeld opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten). Deze subsidie geldt ook voor de begeleiding van kinderen als naaste van een ouder die palliatieve zorg krijgt. Meer informatie hierover lees je hier.
  • Vergoeding verloopt via de gemeente. Maatwerk bij Verlies heeft contracten afgesloten met de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Neder Betuwe, Tiel en West Maas en Waal. Voor inwoners van deze gemeenten geldt dat zij met een verwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin of het wijkteam een complete vergoeding krijgen voor kosten van deze hulp.
  • Voor gemeenten waar geen contracten mee afgesloten zijn geldt dat een vergoeding middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Jeugdwet vaak mogelijk is. Meer informatie hierover lees je hier. Een andere mogelijkheid die toegepast wordt is een overeenkomst “Beperkte dienstverlening”. Deze overeenkomst wordt door een gemeente met mijn praktijk aangegaan wanneer de gewenste dienstverlening (meestal de specialistische kennis over rouw bij kinderen) niet binnen een van de door de gemeente gecontracteerde diensten valt. Informeer naar de mogelijkheden bij de eigen gemeente.

Leertherapie therapeuten in opleiding

 • €90,00 per uur (vrijgesteld van btw).
 • Mogelijkheden van vergoeding leertherapie:
  • Een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is via veel zorgverzekeraars mogelijk. Een actueel overzicht van de zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden vind je via deze link.

Scholing/workshop over verlies en rouw

 • De scholing wordt op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever.
 • De tarieven (vrijgesteld van btw) kunnen opgevraagd worden.
error: Inhoud is beschermd