Aanbod van diensten bij verlies en rouw

Hulpverlening en rouwtherapie Online. Ehealth hulp bij verlies rouw. Voor volwassenen bij scheiding en overlijden

Psychosociale & speltherapie bij verlies

Het ervaren van een verlies heeft een diepgaande impact, een proces dat bekend staat als rouw. Naast het rouwen na het overlijden van een dierbare, zijn er diverse vormen van rouw, zoals het verlies van een relatie, gezondheid, baan, levend verlies, of als kind te maken krijgen met de scheiding van ouders. Rouw is een uiterst persoonlijk en uniek proces, waarbij er geen vaststaande ‘juiste’ manier is, omdat iedere persoon het op zijn of haar eigen wijze doorgaat.

Het overleven van een ingrijpend verlies vergt tijd, en het gemis zal nooit volledig verdwijnen. Het kan een uitdaging zijn om met dit verlies te leren leven. In deze moeilijke periode is het essentieel om praktische handvatten te hebben om verder te kunnen. Samen zullen we onderzoeken op welke manier jij het beste geholpen kunt worden, om vervolgens gezamenlijk een persoonlijk plan op te stellen. Bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar wordt speltherapie bij verlies toegepast, met speciale aandacht voor kinderen die traumatische rouw of een vechtscheiding hebben doorgemaakt, en kinderen die gevlucht zijn uit een oorlogsgebied. Voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen wordt psychosociale therapie bij verlies ingezet.

Maatwerk bij Verlies specialistische jeugdhulp speltherapie

Specialistische jeugdhulp bij verlies

Maatwerk bij Verlies is toegespitst op het bieden van op maat gemaakte ondersteuning aan kinderen en hun ouders die geconfronteerd worden met ingrijpend verlies. De impact van een verlies is vaak ingrijpend, en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Deze specifieke hulpverlening is gericht op kinderen die te maken hebben met verlies als gevolg van ziekte of overlijden. Daarnaast is het ook geschikt voor kinderen die worstelen met de complexe situatie rond de scheiding van hun ouders, levend verlies, of een uithuisplaatsing en de daaruit voortvloeiende verlieservaring.

Voor kinderen die graag in beweging zijn, bieden we de mogelijkheid om samen een wandeling te maken. Vanuit mijn praktijkruimtes in Ede en Den Dolder bevinden we ons direct in de natuurlijke omgeving van het bos. Omdat elk kind uniek is en elke situatie specifieke behoeften met zich meebrengt, werk ik samen met jou en je kind om een persoonlijk plan op te stellen dat het beste aansluit bij jullie specifieke situatie en behoeften.

Maatwerk wordt geboden, een overzicht van mogelijkheden binnen het jeugdhulpaanbod:

 • Begeleiding voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 6 jaar.
 • Indien nodig kan er voor aanvang van begeleiding bij verlies en verdriet ingezet worden op het vergroten van de affectregulatievaardigheden.
 • Spel interventies als onderdeel van de begeleiding; dit biedt het kind de mogelijkheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
 • Beweeg interventies als onderdeel van de begeleiding; Creatief en therapeutisch spel plus verschillende bewegingsvormen.
 • Trauma-Sensitieve Ondersteuning als onderdeel van de begeleiding.
 • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen. Indien nodig wordt eerst de Slapende Honden methode ingezet.
 • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders.
 • Individuele begeleiding voor ouders bij verlies en verdriet (bijv. rouw na ziekte of overlijden of postrelationele rouw na een scheiding).

Tussen de verschillende gemeenten die deze vorm van hulp vergoeden, kan er een verschil zitten in wat mogelijk is. Over de inzet van de jeugdhulp worden daarom tijdens de intake samen met elkaar (cliënt, verwijzer en therapeut) afspraken gemaakt.

Workshop rouw verlies training voor professionals

Scholing/workshop over verlies

Maatwerk bij Verlies verzorgt op maat gemaakte scholing, bijeenkomsten en workshops gericht op zorgprofessionals die hun kennis willen vergroten over het belangrijke onderwerp van verlies en rouw. Een diepgaand begrip van dit onderwerp is van essentieel belang in de zorgpraktijk, waar zorgprofessionals regelmatig te maken krijgen met cliënten die geconfronteerd worden met verlieservaringen.

De aangeboden scholing is ontworpen om professionals te voorzien van waardevolle inzichten en effectieve tools bij het begeleiden van individuen door het rouwproces. Door een persoonlijke en op maat gemaakte aanpak streven we ernaar deelnemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van competenties die van cruciaal belang zijn in het omgaan met verlies en rouw in hun professionele context.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken en een programma op maat te creëren dat aansluit bij hun specifieke leerbehoeften en doelen. Het vergroten van kennis op het gebied van verlies en rouw draagt bij aan een meer persoonsgerichte en effectieve zorgverlening.

In 2024 verzorg ik de volgende scholing en workshops:

 • Bijeenkomsten Rouwsensitief werken voor professionals in het sociaal domein in opdracht van Wyzer Academie (6 PE-punten deskundigheidsbevordering SKJ).
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Verlies en rouwtherapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).
 • Lotgenotenbijeenkomsten voor vaders met rouw in opdracht van Praktijk Brasa uit Utrecht.
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Psychosociale therapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).
 • Training voor jeugdprofessionals haal meer uit je kindgesprek in opdracht van Wyzer Academie (PE-punten deskundigheidsbevordering SKJ in aanvraag).
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding specialist Huiselijk Geweld in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).

De afgelopen periode heb ik o.a. de volgende scholing en workshops verzorgd:

Neem eenvoudig contact op

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Vul dan het contactformulier in en ik neem contact met je op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede rouwmediator

Kenmerkend voor Maatwerk bij Verlies:

 • Samenwerken is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten die een verlies hebben meegemaakt aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen.
 • Eerst de mens zien is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt met cliënten die een verlies hebben meegemaakt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
 • Duurzaamheid is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.
 • Passende hulp is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.
 • In sommige gevallen kan het voorkomen dat Maatwerk bij Verlies niet de juiste zorg kan bieden. Om deze redenen hanteert Maatwerk bij Verlies transparante uitsluitingscriteria, welke worden besproken voorafgaand aan en tijdens het intakegesprek.
error: Inhoud is beschermd