Aanbod van diensten bij verlies

therapie rouwbegeleiding na verlies

Therapie bij verlies

Het meemaken van een verlies heeft een grote impact: dit proces noemt men rouwen. Naast het rouwen na het overlijden van een dierbare zijn er ook andere vormen van rouw. Bijvoorbeeld rouwen om het verlies van een relatie, het verliezen van gezondheid, het verliezen van je baan of als kind over de scheiding van ouders. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen unieke manier: er is daarom niet één bepaalde goede manier.

Soms lukt het niet een verlies achter je te laten. Je hebt dan handvatten nodig om verder te kunnen. Rouwen is een persoonlijk en uniek proces. De manier waarop rouw beleefd wordt en hoe lang het rouwproces duurt, is voor iedereen anders. Samen onderzoeken wij op welke wijze je het best geholpen kan worden, op basis daarvan stellen wij samen een persoonlijk plan op. Deze therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 7-8 jaar.

gezinsgerichte verliesbegeleiding

Ambulante jeugdhulp bij verlies

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlieservaring heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en de verlieservaring die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

De geboden hulp is altijd op maat. De hulp kan onder andere bestaan uit:

 • Coaching voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf 7-8 jaar
 • Een individuele versie van ‘!JES het brugproject’ voor kinderen en ouders
 • ‘Hoe nu verder?’ voor kinderen en ouders (meer informatie vind je hier)
 • Individuele coaching voor ouders bij verlies en verdriet
 • Stiefgezincoaching voor samengestelde gezinnen
 • Bemiddelingsgesprekken voor gescheiden ouders. (Voor deze gesprekken geldt: ouders zijn bereid om samen te werken aan het herstellen van vertrouwen en communicatie. En er zijn géén lopende rechtszaken of juridische procedures die verband houden met de scheiding.)
aandacht voor kinderen bij rouw en scheiding

Kindgesprek tijdens scheiding

Maatwerk bij Verlies heeft ervaring in het begeleiden van kinderen in een scheidingssituatie en helpt ouders en kinderen graag op weg. Wanneer ouders de scheiding regelen bij een scheidingsadvocaat/mediator, kan aan hun kinderen een gesprek speciaal voor hen aangeboden worden: Het kindgesprek. In dit gesprek krijgt het kind de ruimte om zijn/haar verhaal bij een onafhankelijk persoon kwijt te kunnen. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de behoeftes van het kind.

In het kindgesprek is aandacht voor:

 • Weet het kind waarom de ouders gaan scheiden en hoe de scheiding gaat verlopen? Heeft het kind hier vragen over?
 • Hoe ervaart het kind de scheiding? Waar loopt hij of zij tegenaan? Waar maakt het kind zich zorgen over?
 • Wat is voor het kind belangrijk? Ouders nemen de beslissingen, maar waar kunnen zij rekening mee houden in het belang van het kind.
 • Loyaliteit van het kind richting beide ouders.

Meer informatie over het kindgesprek vind je hier.

rouwmediaton ouderschap

Mediation na verlies (niet-financieel)

Mediation is een gezamenlijk proces waarmee deelnemers hun conflicten kunnen oplossen. De kracht van mediation is dat het tot duurzame afspraken leidt, omdat het de betrokkenen zelf zijn die beslissen wanneer en onder welke voorwaarden zij uiteindelijk tot een oplossing komen. Er is ruimte voor het gezamenlijke verleden van de deelnemers en daarmee ook oog voor het verlies van de relatie en de gevoelens hierover. Voor partijen die een voortdurende relatie willen of elkaar nodig hebben (zoals ouders die gaan scheiden) stimuleert onze mediation de samenwerking in de toekomst.

Bij sommige conflicten kan veel aan effectiviteit gewonnen worden door in de gesprekken twee mediators in te zetten (duo-mediation). Maatwerk bij Verlies biedt deze mogelijkheid.

Voor mediation geldt: partijen zijn bereid om samen te werken aan het herstellen van vertrouwen en communicatie. En er zijn géén lopende rechtszaken of juridische procedures die verband houden met het conflict.

groepsaanbod bij verlies training voor professionals

Groepsaanbod na verlies

 • ‘!JES het brugproject’ is een preventieve groepstraining voor kind en ouders. Het doel van deze training is om de ontwikkeling van kinderen na scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen.  Scheiding is voor kinderen vaak een ingrijpende gebeurtenis. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Daarom doen ouders (deels) mee aan de training. De training wordt samen gegeven met Christie van Dijken-Hellendoorn van Kans-Rijk Kindercoaching. De training is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 • Seizoenswandelingen Verlies en Rouw. In de Edese natuur bieden we begeleide wandelingen aan voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw. De wandelingen worden samen met wandelcoach Ingrid van Veldhuizen van Coachingrid georganiseerd. De volgende wandeling is op zaterdag 26 oktober 2019.
maatwerk bij verlies rouw scheiding

Consultatie verlies en rouw (voor professionals)

Maatwerk bij Verlies biedt professionals vrijblijvend consultatie bij casuïstiek waarin verlies en rouw een rol speelt. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen unieke manier, er is daarom niet één goede manier. Hoe reageer je als school en als professional als een kind of jongere met rouw te maken krijgt? Wat zijn do’s en dont’s? Welke adviezen kun je als betrokken professional geven aan het kind of de jongere en de ouder(s)?

Consultatie kan telefonisch of in een participerend gesprek met betrokkenen plaatsvinden.

Neem eenvoudig contact op

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Vul dan het contactformulier in en we nemen contact met je op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede rouwmediator

Kenmerkend voor Maatwerk bij Verlies:

 • Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen.
 • Maatwerk bij Verlies werkt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
 • Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.
 • Maatwerk bij Verlies onderscheidt zich door gecombineerde kennis van begeleiding bij verlies en rouw, scheidingsbegeleiding, coaching van kinderen en mediation.
 • Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.
error: Inhoud is beschermd