Aanbod van diensten bij verlies en rouw

Hulpverlening en rouwtherapie Online. Ehealth hulp bij verlies rouw. Voor volwassenen bij scheiding en overlijden

Psychosociale & speltherapie bij verlies

Het meemaken van een verlies heeft een grote impact: dit proces noemt men rouwen. Naast het rouwen na het overlijden van een dierbare zijn er ook andere vormen van rouw. Bijvoorbeeld rouwen om het verlies van een relatie, het verliezen van gezondheid, het verliezen van je baan, een levend verlies of als kind over de scheiding van ouders. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen manier: er is daarom niet één bepaalde goede manier.

Rouwen is een persoonlijk en uniek proces. Een ingrijpend verlies overleven duurt een lange tijd en het gemis zal nooit helemaal overgaan. Het kan zwaar zijn om met het verlies te leren leven. Je hebt dan handvatten nodig om verder te kunnen. Samen onderzoeken wij op welke wijze je het best geholpen kan worden. Op basis daarvan stellen wij samen een persoonlijk plan op. Bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar wordt speltherapie bij verlies ingezet. Bij kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen en wordt psychosociale therapie bij verlies ingezet.

Maatwerk bij Verlies specialistische jeugdhulp speltherapie

Specialistische jeugdhulp bij verlies

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlies heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders, levend verlies of een uithuisplaatsing en het verlies die dit met zich mee brengt. Indien passend, wordt er gebruikgemaakt van speltherapeutische interventies. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk. Voor kinderen die graag bewegen is het mogelijk om een wandeling te maken. Vanuit mijn praktijkruimtes in Ede en Den Dolder ben je zo in het bos.

Overzicht van mogelijkheden binnen het jeugdhulpaanbod:

 • Begeleiding voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 6 jaar.
 • Indien nodig kan er voor aanvang van begeleiding bij verlies en verdriet ingezet worden op het vergroten van de affectregulatievaardigheden.
 • Speltherapeutische interventies; dit biedt het kind de mogelijkheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
 • Creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen.
 • Trauma-Sensitieve Ondersteuning.
 • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen.
 • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders.
 • Individuele begeleiding voor ouders bij verlies en verdriet (bijv. rouw na ziekte of overlijden of postrelationele rouw na een scheiding).
Workshop rouw verlies training voor professionals

Scholing/workshop over verlies

Maatwerk bij Verlies biedt scholing, bijeenkomsten en workshops op maat aan rondom het thema verlies en rouw. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

In 2023 verzorg ik de volgende scholing en workshops:

 • Bijeenkomsten Rouwsensitief werken voor professionals in het sociaal domein in opdracht van Wyzer Academie (6 PE-punten deskundigheidsbevordering SKJ).
 • Bijeenkomst Rouwsensitief werken voor mantelzorgmakelaars in opdracht van MantelzorgNL.
 • Lotgenotenbijeenkomsten voor vaders met rouw in opdracht van Praktijk Brasa uit Utrecht.
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Verlies en rouwtherapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Psychosociale therapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding specialist Huiselijk Geweld in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).

In 2024 verzorg ik de volgende scholing en workshops:

 • Bijeenkomsten Rouwsensitief werken voor professionals in het sociaal domein in opdracht van Wyzer Academie (6 PE-punten deskundigheidsbevordering SKJ).
 • Workshop Verlies en Rouw voor de landelijke Coördinatorendag in opdracht van Samen Oplopen.
 • Lotgenotenbijeenkomsten voor vaders met rouw in opdracht van Praktijk Brasa uit Utrecht.
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Verlies en rouwtherapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Psychosociale therapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).
 • Themabijeenkomsten Praktijkvoering voor post-hbo opleiding specialist Huiselijk Geweld in opdracht van de Sociale Academie Utrecht (CPION geaccrediteerd).

De afgelopen periode heb ik o.a. de volgende scholing en workshops verzorgd:

Neem eenvoudig contact op

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Vul dan het contactformulier in en ik neem contact met je op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede rouwmediator

Kenmerkend voor Maatwerk bij Verlies:

 • Samenwerken is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten die een verlies hebben meegemaakt aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen.
 • Eerst de mens zien is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt met cliënten die een verlies hebben meegemaakt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
 • Duurzaamheid is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.
 • Passende hulp is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.
error: Inhoud is beschermd