Aanbod van diensten bij verlies en rouw

Verlies Rouwtherapeut Ede rouw overlijden scheiding ontslag

Therapie bij verlies

Het meemaken van een verlies heeft een grote impact: dit proces noemt men rouwen. Naast het rouwen na het overlijden van een dierbare zijn er ook andere vormen van rouw. Bijvoorbeeld rouwen om het verlies van een relatie, het verliezen van gezondheid, het verliezen van je baan of als kind over de scheiding van ouders. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen manier: er is daarom niet één bepaalde goede manier.

Rouwen is een persoonlijk en uniek proces. Een ingrijpend verlies overleven duurt een lange tijd en het gemis zal nooit helemaal overgaan. Het kan zwaar zijn om met het verlies te leren leven. Je hebt dan handvatten nodig om verder te kunnen. Samen onderzoeken wij op welke wijze je het best geholpen kan worden. Op basis daarvan stellen wij samen een persoonlijk plan op. Deze therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 7-8 jaar.

specialistische jeugdhulp scheiding rouw kind gezin Ede Zeist Veenendaal Bilt Kinderrouwtherapeut kindertherapeut speltherapeut

Ambulante jeugdhulp bij verlies

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlies heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en het verlies die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

Overzicht van het jeugdhulpaanbod:

 • Begeleiding voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 7-8 jaar
 • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen
 • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders
 • Individuele begeleiding voor ouders bij verlies en verdriet (bijv. rouw na ziekte of overlijden of postrelationele rouw na een scheiding)
 • Begeleiding voor samengestelde gezinnen, met aandacht voor de fundamenten van rouw
Therapie aandacht voor kinderen bij rouw en scheiding kindgesprek Kinderrouwtherapeut kindertherapeut speltherapeut

Kindgesprek tijdens scheiding

Maatwerk bij Verlies heeft ervaring in het begeleiden van kinderen in een scheidingssituatie en helpt ouders en kinderen graag op weg. Wanneer ouders de scheiding regelen bij een scheidingsadvocaat/mediator, kan aan hun kinderen een gesprek speciaal voor hen aangeboden worden: Het kindgesprek. In dit gesprek krijgt het kind de ruimte om zijn/haar verhaal bij een onafhankelijk persoon kwijt te kunnen. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de behoeftes van het kind.

In het kindgesprek is aandacht voor:

 • Weet het kind waarom de ouders gaan scheiden en hoe de scheiding gaat verlopen? Heeft het kind hier vragen over?
 • Hoe ervaart het kind de scheiding? Waar loopt hij of zij tegenaan? Waar maakt het kind zich zorgen over?
 • Wat is voor het kind belangrijk? Ouders nemen de beslissingen, maar waar kunnen zij rekening mee houden in het belang van het kind.
 • Loyaliteit van het kind richting beide ouders.

Meer informatie over het kindgesprek vind je hier.

Verlies Rouwtherapeut Ede rouw overlijden scheiding ontslag rouwbeleid

Rouw Interventie Beleid voor organisaties

Samen met Vallei Advocaten & Mediators heeft Maatwerk bij verlies een Rouw Interventie Beleid voor organisaties ontwikkeld. Het Rouw Interventie Beleid gaat uit van structuur en afspraken en zorgt ervoor dat werknemers betrokken blijven bij de organisatie waardoor ze niet alleen komen te staan met het verlies. De aanpak richt zich enerzijds op een praktische aanpak en anderzijds op een zorgvuldig communicatiemodel. Het beleid is niet alleen gericht op de rouwende werknemer maar (zeker) ook op collega’s. De uitgangspunten van het Rouw Interventie Beleid zijn een empathische benadering met duidelijke structuur en afspraken. Zakelijkheid en empathie komen bij elkaar. Deze uitgangspunten nemen de onbalans weg en verkleinen de afstand. Meer informatie over het Rouw Interventie Beleid lees je hier.

rouwverwerking verliesverwerking ede scheidingsritueel ouders Kinderrouwtherapeut kindertherapeut speltherapeut

Het scheidingsritueel voor ouders in scheiding

Een scheidingsritueel kan ouders en hun kinderen helpen om de periode van scheiding af te ronden. Het uitvoeren van een ritueel helpt om vorm te geven aan de veranderingen. Daarnaast is het een manier om de relatie als levenspartners af te ronden en een nieuwe start te maken als ouders.

Elk ritueel is anders, omdat nu eenmaal iedere situatie anders is. Voor het ritueel voeren we gesprekken met de partners over hun relatie en de breuk. Gemiddeld genomen zijn dit twee gesprekken. Vervolgens bedenken we samen (indien gewenst denken de kinderen met hun ouders mee) welk soort ritueel passend is en organiseren we dat.

 • Het ritueel geeft een terugblik op de goede tijden samen, bijvoorbeeld de eerste ontmoeting en de geboorte van de kinderen.
 • Het ritueel geeft houvast aan de kinderen en aan elkaar als ouders, dankzij de samen opgestelde en uitgesproken beloften (de huwelijkse belofte worden overigens teruggegeven).
 • Het ritueel geeft de direct betrokkenen een actuele en positievere associatie met de nieuwe situatie.
 • Het ritueel geeft ruimte voor een eventuele nieuwe relatie in de toekomst.
Verlies Rouwtherapeut Ede rouw overlijden scheiding kinderen Kinderrouwtherapeut kindertherapeut speltherapeut

Groepsaanbod na verlies

 • ‘!JES het brugproject’ is een preventieve groepstraining voor kind en ouders. Het doel van deze training is om de ontwikkeling van kinderen na scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen.  Scheiding is voor kinderen vaak een ingrijpende gebeurtenis. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Daarom doen ouders (deels) mee aan de training. De training wordt samen gegeven met Christie van Dijken-Hellendoorn van Kans-Rijk Kindercoaching. De training is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 • Seizoenswandelingen Verlies en Rouw. In de Edese natuur bieden we begeleide wandelingen aan voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw. De wandelingen worden samen met wandelcoach Ingrid van Veldhuizen van Coachingrid georganiseerd.
Workshop rouw verlies training voor professionals

Scholing over verlies en rouw

Maatwerk bij Verlies biedt scholing en workshops op maat aan rondom het thema verlies en rouw. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

De komende periode verzorg ik de volgende scholing en workshops (deze kunnen alleen doorgaan wanneer de coronamaatregelen dit toelaten):

 • later in 2020: Workshop Kinderen en Rouw in opdracht van Veens Veenendaal.
 • later in 2020: Workshops Praten met kinderen rond complexe scheiding in opdracht van Samen Veilig Midden-Nederland.
 • medio 2020-2021: Workshops Rouw bij kinderen in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • medio 2020-2021: Training Systeemgericht werken bij (echt)scheiding voor jeugdhulpverleners (3 dagdelen). Voor deze training wordt accreditatie aangevraagd bij het SKJ.
 • september en december 2021: Themabijeenkomst Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Psychosociale therapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht.
 • september en december 2021: Themabijeenkomst Praktijkvoering voor post-hbo opleiding Verlies en rouwtherapie in opdracht van de Sociale Academie Utrecht.

De afgelopen periode heb ik o.a. de volgende scholing en workshops verzorgd:

Neem eenvoudig contact op

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Vul dan het contactformulier in en ik neem contact met je op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede rouwmediator

Kenmerkend voor Maatwerk bij Verlies:

 • Samenwerken is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten die een verlies hebben meegemaakt aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen.
 • Eerst de mens zien is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt met cliënten die een verlies hebben meegemaakt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
 • Duurzaamheid is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.
 • Passende hulp is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.
 • Online en offline samenwerken. Maatwerk bij Verlies biedt blended care waarbij offline face-to-face gesprekken gecombineerd kunnen worden met online interventies.
error: Inhoud is beschermd