Aanbod van diensten bij verlies

Ambulante jeugdhulp bij verlies

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlieservaring heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en de verlieservaring die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

De geboden hulp is altijd op maat. De hulp kan onder andere bestaan uit:

  • Coaching voor kinderen bij verlies vanaf 7-8 jaar (bijvoorbeeld na scheiding of overlijden)
  • Een individuele versie van ‘!JES het brugproject’ voor kinderen en ouders
  • Individuele coaching voor ouders bij verlies (bijvoorbeeld na scheiding of overlijden)
  • Stiefgezincoaching voor samengestelde gezinnen
  • Bemiddelingsgesprekken voor gescheiden ouders

Therapie bij verlies

Het meemaken van een verlies heeft een grote impact: dit proces noemt men rouwen. Naast het rouwen na het overlijden van een dierbare zijn er ook andere vormen van rouw.  Bijvoorbeeld rouwen om het verlies van een relatie, het verliezen van gezondheid, het verliezen van je baan of als kind over de scheiding van ouders. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen unieke manier: er is daarom niet één bepaalde goede manier.

Soms lukt het niet een verlies achter je te laten. Je hebt dan handvatten nodig om verder te kunnen. In zulke gevallen kan ik helpen. Rouwen is een persoonlijk en uniek proces. De manier waarop rouw beleefd wordt en hoe lang het rouwproces duurt, is voor iedereen anders. Samen onderzoeken wij op welke wijze je het best geholpen kan worden, op basis daarvan stellen wij samen een persoonlijk plan op. De therapie die ik geef is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 7-8 jaar.

Mediation na verlies (niet-financieel)

Mediation is een gezamenlijk proces waarmee deelnemers hun conflicten kunnen oplossen. De kracht van mediation is dat het tot duurzame afspraken leidt, omdat het de betrokkenen zelf zijn die beslissen wanneer en onder welke voorwaarden zij uiteindelijk tot een oplossing komen. Er is ruimte voor het gezamenlijke verleden van de deelnemers en daarmee ook oog voor het verlies van de relatie en de gevoelens hierover. Voor partijen die een voortdurende relatie willen of elkaar nodig hebben (zoals ouders die gaan scheiden) stimuleert de mediation die ik bied de samenwerking in de toekomst. Binnen de gesprekken faciliteer ik als mediator een constructieve communicatie in een open en comfortabele setting.

Bij sommige conflicten kan veel aan effectiviteit gewonnen worden door in de gesprekken twee mediators in te zetten (duo-mediation). De duo-mediations voer ik veelal uit met mijn collega Wendy Schoegje van WS Mediation.

Training na verlies

‘!JES het brugproject’ is een preventieve groepstraining voor kind en ouders. Het doel van deze training is om de ontwikkeling van kinderen na scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen.  Scheiding is voor kinderen vaak een ingrijpende gebeurtenis. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Daarom doen ouders (deels) mee aan de training.

Inhoud van de training: Zowel kinderen als ouders werken met de metafoor van een brug. De pijlers verbeelden de huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. Hiervoor is werk te doen door de ouders, maar ook door de kinderen. De kinderen werken aan het bouwen van de brug, door zogenaamde bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan zijn dat een kind weet wat het kan doen als het verdrietig is, of als het iets moeilijks durft te vragen aan een ouder, maar ook dat het leert minder boos te worden op een of beide ouders. Bij het bouwen van een brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen een gezin, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen. Elke brug ziet er daarom weer anders uit.

De training wordt samen gegeven met Christie van Dijken-Hellendoorn van Kans-Rijk Kindercoaching. ‘!JES het brugproject’ is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Consultatie rouw en verlies (voor professionals)

Maatwerk bij Verlies biedt professionals vrijblijvend consultatie bij casuïstiek waarin rouw en verlies een rol speelt. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen unieke manier, er is daarom niet één goede manier. Hoe reageer je als school en als professional als een kind of jongere met rouw te maken krijgt? Wat zijn do’s en dont’s? Welke adviezen kun je als betrokken professional geven aan het kind of de jongere en de ouder(s)?

Consultatie kan telefonisch of in een participerend gesprek met betrokkenen plaatsvinden.

Maak direct een afspraak

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Ben je benieuwd of ik je kan helpen en wat hiervoor de mogelijkheden zijn? Vul dan het formulier in en ik neem contact met je op. Uiteraard kan je ook telefonisch contact opnemen.

Waarom zou jij Maatwerk bij Verlies kiezen?

  • Via maatwerk draag ik bij aan een duurzame oplossing voor alle betrokkenen.
  • Mijn specifieke kennis van mediation, scheiding en verliesverwerking vullen elkaar aan, hiermee onderscheid ik mij van andere therapeuten en mediators.
  • Ik heb veel ervaring in het werken met (gescheiden) ouders en hun kinderen. Daarnaast voldoe ik aan strenge registratie- en onderhoudseisen. Ik volg regelmatig bijscholing en intervisie.
  • Mijn kracht is om de mens en diens ideeën centraal te stellen en vanuit daar te zoeken naar mogelijkheden en kansen.
  • Ik werk samen met een regionaal netwerk van collega professionals (gespecialiseerde therapeuten, mediators, advocaten, een financieel echtscheidingsadviseur enz) om je met raad en daad bij te staan.