Aanbod van diensten bij verlies

therapie rouwbegeleiding na verlies

Therapie bij verlies

Het meemaken van een verlies heeft een grote impact: dit proces noemt men rouwen. Naast het rouwen na het overlijden van een dierbare zijn er ook andere vormen van rouw. Bijvoorbeeld rouwen om het verlies van een relatie, het verliezen van gezondheid, het verliezen van je baan of als kind over de scheiding van ouders. Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen manier: er is daarom niet één bepaalde goede manier.

Rouwen is een persoonlijk en uniek proces. Een ingrijpend verlies overleven duurt een lange tijd en het gemis zal nooit helemaal overgaan. Het kan zwaar zijn om met het verlies te leren leven. Je hebt dan handvatten nodig om verder te kunnen. Samen onderzoeken wij op welke wijze je het best geholpen kan worden. Op basis daarvan stellen wij samen een persoonlijk plan op. Deze therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 7-8 jaar.

gezinsgerichte verliesbegeleiding

Ambulante jeugdhulp bij verlies

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlies heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en het verlies die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

Overzicht van het jeugdhulpaanbod:

 • Coaching voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 7-8 jaar
 • Een individuele versie van ‘!JES het brugproject’ voor kinderen en ouders
 • ‘Hoe nu verder?’ voor kinderen en ouders. (meer informatie vind je hier)
 • Individuele coaching voor ouders bij verlies en verdriet
 • Stiefgezincoaching voor samengestelde gezinnen
aandacht voor kinderen bij rouw en scheiding

Kindgesprek tijdens scheiding

Maatwerk bij Verlies heeft ervaring in het begeleiden van kinderen in een scheidingssituatie en helpt ouders en kinderen graag op weg. Wanneer ouders de scheiding regelen bij een scheidingsadvocaat/mediator, kan aan hun kinderen een gesprek speciaal voor hen aangeboden worden: Het kindgesprek. In dit gesprek krijgt het kind de ruimte om zijn/haar verhaal bij een onafhankelijk persoon kwijt te kunnen. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de behoeftes van het kind.

In het kindgesprek is aandacht voor:

 • Weet het kind waarom de ouders gaan scheiden en hoe de scheiding gaat verlopen? Heeft het kind hier vragen over?
 • Hoe ervaart het kind de scheiding? Waar loopt hij of zij tegenaan? Waar maakt het kind zich zorgen over?
 • Wat is voor het kind belangrijk? Ouders nemen de beslissingen, maar waar kunnen zij rekening mee houden in het belang van het kind.
 • Loyaliteit van het kind richting beide ouders.

Meer informatie over het kindgesprek vind je hier.

rouwverwerking verliesverwerking ede rouwbeleid

Rouw Interventie Beleid voor organisaties

Samen met Vallei Advocaten & Mediators heeft Maatwerk bij verlies een Rouw Interventie Beleid voor organisaties ontwikkeld. Het Rouw Interventie Beleid gaat uit van structuur en afspraken en zorgt ervoor dat werknemers betrokken blijven bij de organisatie waardoor ze niet alleen komen te staan met het verlies. De aanpak richt zich enerzijds op een praktische aanpak en anderzijds op een zorgvuldig communicatiemodel. Het beleid is niet alleen gericht op de rouwende werknemer maar (zeker) ook op collega’s. De uitgangspunten van het Rouw Interventie Beleid zijn een empathische benadering met duidelijke structuur en afspraken. Zakelijkheid en empathie komen bij elkaar. Deze uitgangspunten nemen de onbalans weg en verkleinen de afstand. Meer informatie over het Rouw Interventie Beleid lees je hier.

rouwverwerking verliesverwerking ede scheidingsritueel ouders

Het scheidingsritueel voor ouders in scheiding

Een scheidingsritueel kan ouders en hun kinderen helpen om de periode van scheiding af te ronden. Het uitvoeren van een ritueel helpt om vorm te geven aan de veranderingen. Daarnaast is het een manier om de relatie als levenspartners af te ronden en een nieuwe start te maken als ouders.

Elk ritueel is anders, omdat nu eenmaal iedere situatie anders is. Voor het ritueel voeren we gesprekken met de partners over hun relatie en de breuk. Gemiddeld genomen zijn dit twee gesprekken. Vervolgens bedenken we samen (indien gewenst denken de kinderen met hun ouders mee) welk soort ritueel passend is en organiseren we dat.

 • Het ritueel geeft een terugblik op de goede tijden samen, bijvoorbeeld de eerste ontmoeting en de geboorte van de kinderen.
 • Het ritueel geeft houvast aan de kinderen en aan elkaar als ouders, dankzij de samen opgestelde en uitgesproken beloften (de huwelijkse belofte worden overigens teruggegeven).
 • Het ritueel geeft de direct betrokkenen een actuele en positievere associatie met de nieuwe situatie.
 • Het ritueel geeft ruimte voor een eventuele nieuwe relatie in de toekomst.
groepsaanbod bij verlies training voor professionals

Groepsaanbod na verlies

 • ‘!JES het brugproject’ is een preventieve groepstraining voor kind en ouders. Het doel van deze training is om de ontwikkeling van kinderen na scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen.  Scheiding is voor kinderen vaak een ingrijpende gebeurtenis. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Daarom doen ouders (deels) mee aan de training. De training wordt samen gegeven met Christie van Dijken-Hellendoorn van Kans-Rijk Kindercoaching. De training is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 • Seizoenswandelingen Verlies en Rouw. In de Edese natuur bieden we begeleide wandelingen aan voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw. De wandelingen worden samen met wandelcoach Ingrid van Veldhuizen van Coachingrid georganiseerd. De volgende wandeling is op zaterdag 4 april 2020.
rouwmediaton ouderschap

Mediation na verlies (niet-financieel)

Mediation is een gezamenlijk proces waarmee deelnemers hun conflicten kunnen oplossen. De kracht van mediation is dat het tot duurzame afspraken leidt, omdat het de betrokkenen zelf zijn die beslissen wanneer en onder welke voorwaarden zij uiteindelijk tot een oplossing komen. Er is ruimte voor het gezamenlijke verleden van de deelnemers en daarmee ook oog voor het verlies van de relatie en de gevoelens hierover. Voor partijen die een voortdurende relatie willen of elkaar nodig hebben (zoals ouders die gaan scheiden) stimuleert onze mediation de samenwerking in de toekomst. Bij ouders die gaan scheiden is er in de mediation aandacht voor twee belangrijke onderdelen: ex-partners van elkaar worden én samen collega ouders blijven.

Bij sommige conflicten kan veel aan effectiviteit gewonnen worden door in de gesprekken twee mediators in te zetten (duo-mediation). Maatwerk bij Verlies biedt deze mogelijkheid.

Voor mediation geldt: partijen zijn bereid om samen te werken aan het herstellen van vertrouwen en communicatie. En er zijn géén lopende rechtszaken of juridische procedures die verband houden met het conflict.

Neem eenvoudig contact op

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Vul dan het contactformulier in en we nemen contact met je op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede rouwmediator

Kenmerkend voor Maatwerk bij Verlies:

 • Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen.
 • Maatwerk bij Verlies werkt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
 • Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.
 • Maatwerk bij Verlies onderscheidt zich door gecombineerde kennis van begeleiding bij verlies en rouw, scheidingsbegeleiding, coaching van kinderen en mediation.
 • Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.
error: Inhoud is beschermd