Missie en Visie

Missie

De organisatie biedt maatwerk bij verlies en stelt zich tot doel: om mensen die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt op een adequate wijze te ondersteunen met psychologische kennis en inzichten, in de vorm begeleiding en behandeling. Hierbij wordt zoveel mogelijk afgestemd op diens persoonlijke omstandigheden, -eigenschappen en  capaciteiten. Waardoor iedere cliënt krijgt wat helpend is. Heel belangrijk hierbij is om breed toegankelijk te zijn voor mensen die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Zodat zij de juiste zorg krijgen. En daarnaast vanuit mijn expertise bijdragen aan preventies door juiste informatie te geven over rouw.

Maatwerk bij Verlies specialistische jeugdhulp speltherapie rouwtherapie

Visie

Maatwerk bij Verlies is niet alleen de naam van de praktijk maar komt ook terug in de visie; maatwerk bieden in de hulpverlening, zodat mensen beter geholpen worden bij het integreren van het verlies in het levensverhaal. Dit zodat zij beter in staat zijn de juiste keuzes te maken en een leven te leiden dat bij ons past, zowel in professioneel opzicht als privé. We leven in een tijd waarin alles voortdurend in beweging is.

De razendsnelle veranderingen vragen van ons grote zelfkennis, (veer)kracht en een goed oordeelsvermogen. Om in contact te blijven met onszelf en de wereld om ons heen, hebben we regelmatig tijd nodig om bij onszelf stil te staan, ons innerlijk af te stemmen, te ontdekken wat we werkelijk willen, wat we aan deze wereld willen toevoegen en hoe we dat daadwerkelijk kunnen verwezenlijken.

Waarden

Maatwerk bij Verlies handelt op basis van een kwaliteitsvolle hulpverlening en expertise, inspelend op een veranderende omgeving.

Mensgerichtheid

Eerst de mens zien is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt met cliënten die een verlies hebben meegemaakt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond. De geboden hulpverlening is cliëntgericht, hierdoor wordt de cliënt gevolgd in datgeen wat op dat moment nodig is. De kracht van deze benaderingswijze is dat de oplossing vanuit de cliënt zelf komt en niet wordt aangedragen door de buitenwereld. Doordat de oplossing vanuit de cliënt zelf komt is het ‘eigen’ en heeft het een grotere kans om volledig te integreren in de cliënt en daardoor ook op de lange termijn werkzaam te zijn. De cliënt leert geen trucje om te kunnen overleven, maar leert een unieke gebruiksaanwijzing voor zichzelf te maken waardoor er een goed fundament ontstaat om verder mee in ontwikkeling te gaan.

Positiviteit

Positiviteit speelt een belangrijke rol in de therapie. Doordat positieve emoties ruimte creëren in je hoofd, maken ze negatieve gedachten als het ware ongedaan en wordt je stressniveau verlaagd. Positieve emoties kunnen daarom ook hier de overlevingskansen verhogen, omdat ze de kans op lichamelijke problemen verkleinen. Positiviteit maakt je dus gelukkiger én gezonder, belangrijk om hier aandacht aan te geven.

Wederzijds respect, professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid

Ik treed mijn cliënten begripvol en met respect tegemoet en gaan daarbij uit van wederkerigheid. Dat doe ik altijd vanuit mijn professionaliteit en empathie. Ik laat anderen in hun waarde en wij zijn bewust van de verschillende rollen en posities die we in een therapiesessie kunnen aannemen.

Maatwerk

Maatwerk begint met goed luisteren naar de persoon. Tijdens het hele proces, van intake tot evaluatie van de zorg. Zodat de echte behoeften en persoonlijkheid van de zorgvrager de zorg bepaald. Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.

Samenwerken

Samenwerken is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten die een verlies hebben meegemaakt aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen. De cliënt wordt gezien als expert van zijn/haar leven. De rol van de therapeut is het reflecteren van gevoelens, zonder vastgestelde therapeutische richting op te leggen (non-directief). Dit vraagt een goede samenwerking. Daarnaast is passende hulp belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.

Maatwerk bij Verlies specialistische jeugdhulp speltherapie veerkracht versterken
error: Inhoud is beschermd