“Ons kind heeft dankzij waardevolle begeleiding na onze scheiding geleerd veerkrachtig te zijn en om zijn gevoel aan te kunnen geven. Zijn oprechte glimlach is weer terug.”

Therapie aandacht voor kinderen bij rouw en scheiding kindgesprek Kinderrouwtherapeut kindertherapeut speltherapeut

Specialistische jeugdhulp bij verlies

Maurits is als Jeugd- en gezinsprofessional gericht op het bieden van op maat gemaakte begeleiding aan kinderen en hun ouders die geconfronteerd worden met verliezen in hun leven. De impact van een verlies is vaak ingrijpend, en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Deze specifieke begeleiding is gericht op kinderen die te maken hebben met verlies als gevolg van ziekte of overlijden. Daarnaast is het ook geschikt voor kinderen die worstelen met de complexe situatie rond de scheiding van hun ouders, levend verlies (zelf of vanwege een zieke dierbare), een schoolwissel of een uithuisplaatsing en de daaruit voortvloeiende verlieservaring.

Voor kinderen die graag in beweging zijn, bieden we de mogelijkheid om samen een wandeling te maken. Vanuit mijn praktijkruimtes in Ede en Den Dolder bevinden we ons direct in de natuurlijke omgeving van het bos. Omdat elk kind uniek is en elke situatie specifieke behoeften met zich meebrengt, werk ik samen met jou en je kind om een persoonlijk plan op te stellen dat het beste aansluit bij jullie specifieke situatie en behoeften. Ieder kind is anders, daar wordt rekening mee gehouden.

Een overzicht van mogelijkheden binnen het jeugdhulpaanbod:

 • Begeleiding voor kinderen en ouders bij verlies en verdriet (vanaf ongeveer 6 jaar).
 • Indien nodig kan er voor aanvang van begeleiding bij verlies en verdriet ingezet worden op het vergroten van de affectregulatievaardigheden.
 • Spel interventies als onderdeel van de begeleiding; dit biedt het kind de mogelijkheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
 • Beweeg interventies als onderdeel van de begeleiding; Creatief en therapeutisch spel plus verschillende bewegingsvormen.
 • Trauma-Sensitieve Ondersteuning als onderdeel van de begeleiding.
 • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen als optie binnen de begeleiding. Indien nodig wordt eerst de Slapende Honden methode ingezet.
 • Psychomotorische interventies ter verbetering van verstoord hechtingsgedrag (in combinatie met ingrijpende verlieservaringen) bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar met gedragsproblematiek als onderdeel van de begeleiding.
 • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders als onderdeel van de begeleiding.
 • Individuele begeleiding voor ouders bij verlies en verdriet (bijv. rouw na ziekte of overlijden of rouw na een scheiding).

Tussen de verschillende gemeenten die deze vorm van hulp vergoeden, kan er een verschil zitten in wat mogelijk is. Over de inzet van de jeugdhulp worden daarom tijdens de intake samen met elkaar (cliënt, verwijzer en therapeut) afspraken gemaakt.

 

Maurits Groot Kormelink is aangesloten bij het SKJ: het beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals. Voor vergoedingsmogelijkheden kijk je hier.

 

Lees meer over verlies & rouw en hulp aan kinderen:

Neem eenvoudig contact op

Zit je in een situatie waar je hulp bij nodig hebt? Vul dan het contactformulier in en ik neem contact met je op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede rouwmediator

Kenmerkend voor Maatwerk bij Verlies:

 • Samenwerken is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met cliënten die een verlies hebben meegemaakt aan een proces van groei en ontwikkeling. Hierin staan de mens en diens ideeën centraal en vanuit daar wordt gezocht naar mogelijkheden en kansen.
 • Eerst de mens zien is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt met cliënten die een verlies hebben meegemaakt persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Problemen worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
 • Duurzaamheid is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt pragmatisch. Via maatwerk wordt zoveel mogelijk aangesloten op wat nodig is om te werken aan een duurzame oplossing.
 • Passende hulp is belangrijk. Maatwerk bij Verlies werkt samen met een regionaal netwerk van collega-professionals om de cliënt met raad en daad bij te staan.
 • In sommige gevallen kan het voorkomen dat Maatwerk bij Verlies niet de juiste zorg kan bieden. Om deze redenen hanteert Maatwerk bij Verlies transparante uitsluitingscriteria, welke worden besproken voorafgaand aan en tijdens het intakegesprek.
error: Inhoud is beschermd