Uitsluitingscriteria

Maatwerk bij Verlies biedt begeleiding/therapie aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Met als specialisatie: problematiek na verlies en rouw, echtscheiding. Begeleidingsvormen: specialistische jeugdhulpverlening, psychosociale verlies- en rouwtherapie en speltherapie. Hierbij werk ik voornamelijk vanuit een persoonsgericht-experiëntieel psychotherapeutisch referentiekader. Persoonsgerichte therapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen. Persoonsgerichte therapie is niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Klachten worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Maatwerk bij Verlies niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteert Maatwerk bij Verlies transparante uitsluitingscriteria, welke worden besproken voorafgaand aan en tijdens het intakegesprek.

Aan de volgende cliënten kan vanuit  Maatwerk bij Verlies geen zorg worden geboden:

  • Cliënten met acute suïcidaliteit.
  • Cliënten met verslavingsproblematiek, die een begeleiding/therapie gericht op rouw in de weg zit.
  • Cliënten met psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling of behandeling meer passend zou zijn.
  • Cliënten met een persoonlijkheidsstoornis (zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis, theatrale persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis), die een begeleiding/therapie gericht op rouw in de weg zit.
  • Cliënten met een psychotische stoornis.
  • Cliënten waarbij verpleegkundige handelingen nodig zijn.

Als een cliënt zich aanmeldt waarvan blijkt dat de zorgvraag buiten de expertise van Maatwerk bij Verlies valt, zal Maatwerk bij Verlies samen met de cliënt zoeken naar een passende plek waar de zorgvraag van de cliënt thuishoort. De uitsluitingscriteria zullen tijdens de intake besproken worden. Deze kunnen aanvullend in voorbereiding op de intake gestuurd worden aan cliënt en verwijzer.

error: Inhoud is beschermd