Afgelopen dinsdag mocht ik een hoorcollege over Rouwsensitief werken voor het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) verzorgen. Rouw is geen zeldzaam verschijnsel, maar eerder een normale reactie op een ingrijpende verlieservaring. Het vertegenwoordigt een complexe optelsom van gevoelens, gedachten en gedragingen die ontstaan wanneer we geconfronteerd worden met een belangrijk verlies. Het is een universele menselijke ervaring die ons allen op een bepaald punt in ons leven raakt.

Tijdens het hoorcollege ging ik in dieper in op de diverse facetten van rouw. En vervolgens hoe je als professional in de praktijk kunt omgaan met rouw. Hoe kun je rouwsensitief werken? Hoe kun je mensen ondersteunen tijdens deze moeilijke periode in hun leven?

Het was een inspirerende ochtend, met een grote actieve en geïnteresseerde groep professionals. Erg mooi om te mogen doen!