Voor de Wyzer Academie heb ik een training ontwikkeld speciaal voor jeugdprofessionals, met de veelzeggende titel “Training voor jeugdprofessionals – haal meer uit je kindgesprek”. Deze training is ontworpen om jeugdprofessionals te voorzien van extra tools en inzichten, met name bij het voeren van lastige gesprekken, zoals het brengen van moeilijk nieuws. Hierbij ligt de focus op het verrijken van zowel de professional als het kind, zodat beide partijen meer uit het gesprek kunnen halen.

De training is gestructureerd als volgt:

We beginnen met een stevige basis, gebaseerd op actuele theorieën afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek en de literatuur van vooraanstaande experts zoals Rogers, Rutter, Seymour, Perry, van der Kolk, Levine, Klein en Porges. Daarnaast integreren we vaardigheden uit trauma-, psychomotorische- en speltherapie.

In deze training krijg je niet alleen theoretische inzichten, maar wordt er vooral veel geoefend met vaardigheden. Dit biedt je als professional de mogelijkheid om zelf te ervaren wat effectief is in de praktijk. We besteden speciale aandacht aan de invloed van hechting en trauma op het zich ontwikkelende kinderbrein, en hoe dit van invloed is op de attitude en interventies. Hierbij worden lichaamsgerichte, bewegingsgerichte- en ervaringsgerichte interventies aangeboden die je direct kunt toepassen binnen je huidige werksetting.

De aangeboden vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling van je eigen attitude en het creëren van de juiste voorwaarden om effectief met een kind in gesprek te gaan. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen onderzoeken we samen je eigen krachten, valkuilen en uitdagingen, zodat je kinderen op een effectieve manier co-regulatie kunt bieden. Daarnaast delen we praktische tips over de voorbereiding en uitvoering van het gesprek.

De training is aangevraagd voor PE-punten deskundigheidsbevordering bij SKJ. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via de Wyzer Academie.

Training voor jeugdprofessionals - haal meer uit je kindgesprek SKJ PE-punten