Maatwerk bij Verlies doet mee aan Beursvloer Ede. Wat een mooi initiatief!

Op een Maatschappelijke Beursvloer worden bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn en graag iets willen betekenen voor de lokale samenleving gekoppeld aan maatschappelijke organisaties met een hulpvraag.

Het aanbod het bedrijf kan bestaan uit expertise, materialen, faciliteiten, netwerk openstellen en handjes. De maatschappelijke organisatie levert op haar beurt een creatieve, ludieke of gezellige tegenprestatie. Zo ontstaat er een MATCH waar beide partijen baat bij hebben.

De Beursvloer in Ede is een jaarlijks evenement en dus krijgen alle partijen een jaar de tijd de match(es) uit te voeren.