Deze week heb ik mijn nieuwe product gepresenteerd een workshop voor leerkrachten over Rouw bij kinderen.

Jaarlijks krijgen veel kinderen met rouw na verlies te maken. Zo krijgen bijvoorbeeld ieder jaar circa 70.000 thuiswonende kinderen te maken met een (echt)scheiding van ouders (bron: Spruijt en Kosmos, 2010).  En worden ruim 6.000 minderjarigen jaarlijks (half)wees (bron: CBS, 2013).

Leerkrachten zien kinderen relatief veel. Over 8 basisschooljaren is dit 7.520 uur. Op het voortgezet onderwijs: tussen de 3.700 uur en 5.700 uur (bron: De Rijksoverheid, 2018). Een meelevende leerkracht kan na zo’n ingrijpend verlies voor een kind enorm steunend zijn en daarmee het verschil maken. Maar hoe pak je dit aan als leerkracht?

In de workshop zal ik leerkrachten niet alleen bewust maken van hun meerwaarde, maar ook zal ik hen tips geven over hoe zij steunend kunnen zijn voor deze leerlingen. Daarnaast zal ik informatie geven over rouw (theorie, ervaringen) en hen op weg helpen om het toe te gaan passen in hun praktijk (met ondersteuning van collega’s). Dit met als doel: leerlingen beter kunnen steunen bij rouw. En indien nodig passende kunnen verwijzen (voor ouders en kind).

De eerste workshops bij scholen in 2019 staan al gepland. Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen.