Levend verlies is een term die wordt gebruikt om het voortdurende proces van rouw en verlies te beschrijven dat kan optreden wanneer iemand te maken heeft met een langdurige of chronische ziekte, een handicap of een andere levensveranderende situatie. Het verwijst naar het verlies van de vroegere gezondheid, het functioneren of het levensperspectief, terwijl de persoon nog in leven is.

In tegenstelling tot het traditionele begrip van rouw, waarbij het verlies wordt ervaren na het overlijden van een dierbare, kan levend verlies zich manifesteren als een doorlopend en langdurig proces. Het kan verschillende aspecten van het leven beïnvloeden, zoals het lichamelijk functioneren, de zelfstandigheid, de sociale relaties, de carrière en de emotionele toestand.

levend verlies rouwtherapie ede den dolder

Levend verlies kan ook gevoelens van rouw, verdriet, boosheid, verwarring, frustratie en isolatie met zich meebrengen. Het kan moeilijk zijn voor de persoon die het ervaart en voor hun naasten, omdat de veranderingen en aanpassingen die gepaard gaan met het verlies vaak langdurig en ingrijpend zijn.

Het begrip levend verlies benadrukt het belang van erkenning en ondersteuning voor mensen die leven met chronische ziekten, handicaps of andere levens veranderende omstandigheden. Het is belangrijk om ruimte te bieden voor het proces van rouw en aanpassing, en om de persoon en hun naasten te ondersteunen bij het omgaan met de vele verliezen die ze mogelijk ervaren.

Wanneer extra steun bij dit proces helpend is, dan kan er contact opgenomen worden.