Er is een nieuw model voor het conceptualiseren van het proces van verlies en rouw. In het Engels heet dit model the integrated process model of loss and grief, in het Nederlands vertaal ik deze in het geïntegreerde procesmodel van verlies en rouw. Het model is ontwikkeld door Mai-Britt Guldin en Carlo Leget.

Nieuw rouwmodel 2023 the integrated process model of loss and grief + het geïntegreerde procesmodel van verlies en rouw.

Het model, met processen onderverdeeld in vijf dimensies, doet recht aan de totale rouwervaring van mensen die een groot verlies meemaken (met oog voor de grote verscheidenheid aan verliezen die we in ons leven kunnen tegenkomen) en biedt tevens aanknopingspunten voor een hulpverleningsproces. In de begeleiding van cliënten die te maken hebben met rouw zal ik dit model, waar passend, zeker gaan toepassen in de sessies.

Meer informatie over het onderzoek van Mai-Britt Guldin en Carlo Leget en het model lees je hier.