Voor de Wyzer Academie bied ik samen met mijn collega Jasper van Heeren de cursus Rouwsensitief werken voor professionals in het sociaal domein aan.

Het betreft een training van één dag. De dag is als volgt opgedeeld:

In het ochtend programma staan wij stil bij de term rouw en welke functie rouwen heeft. Ook is er aandacht voor wat rouw in de hersenen doet en welke gevolgen dit heeft. Hiernaast maken wij middels verschillende theorieën nader kennis met het thema rouw. De ochtend geeft openingen en mogelijkheden om in gesprek te gaan met een klant die kampt met een verlies wat impact heeft op het leven van deze klant.
In de middag wordt, met hetgeen wat aangereikt is in de ochtend, geoefend met behulp van een trainingsacteur. Middels verschillende oefenvormen krijgen de deelnemers van de training de gelegenheid om ervaring op te doen in de gespreksvoering aangaande het thema rouw.
Afhankelijk van de samenstelling van de trainingsgroep wordt verschillende casuïstiek behandeld en mee geoefend, zoals bijvoorbeeld een kind gesprek na scheiding of een gesprek met een inwoner die na een ernstig ongeluk in grote mate afhankelijk is van anderen en daarmee een groot deel van zijn autonomie is verloren.

Meer informatie en aanmelding via Wyzer.

rhenen veluwe veenendaal rouw scheiding hulp rouwverwerking verliesverwerking ede Kinderrouwtherapeut kindertherapeut speltherapeut