Corona en de dienstverlening van Maatwerk bij Verlies

Om het coronavirus te bestrijden hebben we te maken met maatregelen tegen verspreiding van het virus. Meer informatie over alle maatregelen opgesteld door de overheid vind je hier.

Aanvullend op de maatregelen vanuit de overheid:

  • De face to face-gesprekken met minderjarige cliënten tot 13 jaar kunnen in overleg met ouders doorgaan. Wanneer het voor deze cliënten niet wenselijk is om de gesprekken face to face plaats te laten vinden, dan is het voor hen uiteraard ook mogelijk om afspraken op afstand plaats te laten vinden (telefonisch of via beeldbellen).
  • Om contacten tot een minimum te beperken, heb ik ervoor gekozen om de afspraken met volwassen cliënten en ouders van minderjarige cliënten de komende periode zoveel als mogelijk op afstand plaats te laten vinden (telefonisch of via beeldbellen).
  • De face to face-gesprekken worden op anderhalve meter afstand en met aandacht voor de hygiënemaatregelen georganiseerd. Thuisbezoeken kunnen dan ook alleen doorgaan wanneer het mogelijk is om de anderhalve meter afstand te bewaren.
  • Voor de face to face-gesprekken geldt dat deze uitsluitend op afspraak plaatsvinden. Wanneer een ouder haalt/brengt, dan vraag ik deze een mondkapje in de publieke binnenruimtes (zoals de wachtruimte) te dragen.
  • De face to face-gesprekken gaan niet door bij de volgende klachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest (ongeacht de oorzaak) of verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten.

Verdere informatie

Voor verdere adviezen/tips bel je de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijk je op de website van de Rijksoverheid.

Informatie voor gescheiden ouders over de omgangsregeling tijdens de coronacrisis vind je op de website van het NJI.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede veluwe