Corona en de dienstverlening van Maatwerk bij Verlies

  • De face to face-gesprekken worden op anderhalve meter afstand en met aandacht voor de hygiënemaatregelen georganiseerd. Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes (zoals de wachtruimte). 
  • Voor de face to face-gesprekken geldt dat deze uitsluitend op afspraak plaatsvinden.
  • De face to face-gesprekken gaan niet door bij de volgende klachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest (ongeacht de oorzaak) of verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten.
  • Thuisbezoeken worden verplaatst naar afspraken op kantoor of op afstand (telefonisch of via beeldbellen) wanneer het niet mogelijk is om de anderhalve meter afstand te bewaren.
  • Evaluatiegesprekken met meerdere deelnemers vinden face to face plaats wanneer anderhalve meter afstand bewaren mogelijk is en het aantal deelnemers niet het aantal van de maatregelen overschrijdt. Lukt dit niet dan zal de afspraak telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.

Verdere informatie

Voor verdere adviezen/tips bel je de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijk je op de website van de Rijksoverheid.

Informatie voor gescheiden ouders over de omgangsregeling tijdens de coronacrisis vind je op de website van het NJI.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede veluwe