Corona en de dienstverlening van Maatwerk bij Verlies

Zojuist heeft de Minister-president Mark Rutte een verlenging van de lockdown tenminste tot en met 15 maart afgekondigd. Meer informatie over alle maatregelen vind je hier.

De overheid heeft een overzicht met uitgezonderde contactberoepen tijdens de lockdown gepubliceerd. Als hulpverlener val ik onder de uitgezonderde contactberoepen en dus mag ik mijn werkzaamheden met inachtneming van de afstands- en hygiëneregels tijdens de lockdown voortzetten.

Om contacten tot een minimum te beperken, heb ik ervoor gekozen om de afspraken met volwassen cliënten en ouders van minderjarige cliënten de komende periode op afstand plaats te laten vinden (telefonisch of via beeldbellen).

De face to face-gesprekken met minderjarige cliënten tot 13 jaar kunnen in overleg met ouders doorgaan. Wanneer het voor deze cliënten niet wenselijk is om de gesprekken face to face plaats te laten vinden, dan is het voor hen uiteraard ook mogelijk om afspraken op afstand plaats te laten vinden.

  • Deze face to face-gesprekken worden op anderhalve meter afstand en met aandacht voor de hygiënemaatregelen georganiseerd.
  • Voor de face to face-gesprekken geldt dat deze uitsluitend op afspraak plaatsvinden. Wanneer een ouder haalt/brengt, dan vraag ik deze een mondkapje in de publieke binnenruimtes (zoals de wachtruimte) te dragen.
  • De face to face-gesprekken gaan niet door bij de volgende klachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest (ongeacht de oorzaak) of verhoging (tot 38° C), koorts (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten.
  • Thuisbezoeken worden verplaatst naar afspraken op kantoor of op afstand (telefonisch of via beeldbellen) wanneer het niet mogelijk is om de anderhalve meter afstand te bewaren.
  • Tijdens de lockdown kan er op de locatie in Zeist helaas geen gebruikgemaakt worden van de wachtruimte. Aan ouders die kinderen halen en brengen wordt daarom gevraagd buiten te wachten tijdens het gesprek.

Verdere informatie

Voor verdere adviezen/tips bel je de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijk je op de website van de Rijksoverheid.

Informatie voor gescheiden ouders over de omgangsregeling tijdens de coronacrisis vind je op de website van het NJI.

therapie rouwbegeleiding na verlies ede veluwe