Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlies heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en het verlies die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

kinderen scheiding rouw
Specialistische jeugdhulp bij verlies

Het hulpaanbod is altijd op maat, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Begeleiding voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 7-8 jaar.
  • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen.
  • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders.
  • Kindgesprek tijdens scheiding.
  • Individuele begeleiding voor ouders bij verlies en verdriet (bijv. rouw na ziekte of overlijden of postrelationele rouw na een scheiding).
  • Begeleiding voor samengestelde gezinnen, met aandacht voor de fundamenten van rouw.

Vergoeding van Specialistische jeugdhulp bij verlies?

Maatwerk bij Verlies heeft contracten afgesloten met de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Voor inwoners van deze gemeenten geldt dat zij met een verwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het wijkteam een complete vergoeding krijgen voor kosten van ambulante jeugdhulp.