Zorgverleners leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst op een aantal punten aangepast. Onderdeel hiervan is dat de wettelijk bewaartermijn van medische dossiers wordt verlengd van 15 naar 20 jaar. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Bron: Das/NFG (12-12-2019)