Maurits Groot Kormelink van Maatwerk bij Verlies is als rouw- en verliestherapeut aangesloten bij het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Het NIK is een samenwerkingsverband van ervaren professionals binnen en buiten de zorg. Het samenwerkingsverband begeleidt ouders en betrokkenen in het vinden van de juiste hulp en steun. De betrokken professionals werken in allerlei zorgdisciplines en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en kinderthuiszorg-organisaties, maar ook aan maatschappelijk werkers en rouw- en verliesbegeleiders.

Maatwerk bij Verlies specialistische jeugdhulp speltherapie rouwtherapie

Je hoort dat je kind een ongeneeslijke ziekte heeft. Direct ontstaat er onzekerheid over het nu en straks: hoe ondersteun ik hem of haar in dit proces? Wat hebben mijn andere kinderen nodig? Hoe neem ik straks afscheid? Een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider begeleidt je en denkt met je mee over allerlei vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Ook als de dood nog jaren op zich laat wachten.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Maatwerk bij Verlies biedt rouw- en verliesbegeleiding aan een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening en/of het gezin. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan:

• Inzet van rouw- en verliesbegeleiding in de 1e lijn en bij kind & gezin thuis.
• Begeleiden van naasten (bv opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten).
• Begeleiden van kind(eren) als naaste van een ouder die palliatieve zorg krijgt.

Voor meer informatie over deze hulp kan je contact opnemen. Meer informatie over het NIK en de vergoedingsmogelijkheden lees je hier.

Heb jij een kind dat intensieve zorg en/of kinderpalliatieve zorg nodig heeft en heb je vragen over de zorg? Dan is het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) er voor jou. Zorg voor kind en ouders