Speltherapie is een vorm van psychotherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen, waarbij spel als krachtig middel wordt ingezet om een dieper begrip van het kind te verkrijgen en te helpen.


Waarom speltherapie?
Speltherapie is een doeltreffend instrument om een stagnerende ontwikkeling bij kinderen weer in beweging te krijgen. Het spel biedt het kind de ruimte om te ontspannen, gedachten, gevoelens en verlangens te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met diverse vormen van gedrag. De speltherapeut geeft het kind de kans om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de natuurlijke taal van het kind.


Wanneer speltherapie?
Als zorgen over het welbevinden van uw kind spelen, kan speltherapie op een speelse wijze een oplossing bieden, met name wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren.


Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Hechtingsproblemen
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren, 
veenendaal rhenen verlies rouw

Binnen de therapie krijgt het kind zoveel mogelijk vrijheid om met diverse soorten speelgoed en expressiemateriaal te spelen, variërend van verkleedspullen en gezelschapsspellen tot een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, en meer. De speltherapeut bouwt geleidelijk aan een vertrouwensrelatie op met het kind, wat soms enkele weken kan duren.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, benoemt wat er gebeurt en/of speelt mee. De speltherapeut stemt af op de initiatieven van het kind, begrijpt de speeltaal van het kind en biedt ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut hanteert een empathische en accepterende benadering en is voorspelbaar.

Als speltherapeut ben ik aangesloten bij De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Voor ouders die zich zorgen maken over hun kind, sta ik klaar om te overleggen en te ondersteunen. Aarzel niet om contact op te nemen.