Maatwerk bij Verlies biedt professionals vrijblijvend consultatie bij casuïstiek waarin verlies en rouw een rol speelt. Professionals kunnen hiervoor contact opnemen.

Ieder mens beleeft rouw op zijn of haar eigen unieke manier, er is daarom niet één goede manier. Hoe reageer je als school en als professional als een kind of jongere met rouw te maken krijgt? Wat zijn do’s en dont’s? Welke adviezen kun je als betrokken professional geven aan het kind of de jongere en de ouder(s)?

Hulpverlening en rouwtherapie. Hulp bij verlies rouw en scheiding voor kinderen.
Hoe reageer je als professional als een kind of jongere met rouw te maken krijgt?