Ouders en zorgprofessionals vragen me vaak: wanneer is het geschikt om kinderen en jongeren die rouwen na een overlijden aan te melden? In veel gevallen is het in de eerste periode na zo’n groot verlies voldoende om ‘watchful waiting’ toe te passen. Hierbij is het niet meteen nodig om het kind door te verwijzen, maar wel essentieel om het goed in de gaten te houden. Psychische hulp is vaak niet onmiddellijk nodig, maar effectieve signalering is van groot belang.

In de aanvangsfase hebben rouwende kinderen vooral behoefte aan de ruimte om te mogen rouwen binnen de veilige omgeving van hun vertrouwde kring. In veel gevallen is directe psychische hulp dan niet noodzakelijk. Het is normaal dat rouwende kinderen gevoelens van verdriet, angst, vermoeidheid, pijn, somberheid en prikkelbaarheid ervaren. Het wordt pas noodzakelijk om hulp in te schakelen als deze emoties langdurig aanhouden en de klachten het functioneren van het kind belemmeren. Het is daarom van belang om alert te zijn op signalen die hierop kunnen wijzen. Kortom, blijf nauwlettend observeren: ‘watchful waiting’, met andere woorden.

Als ouder(s) of zorgprofessional kun je altijd contact met me opnemen als je wilt overleggen over een kind in rouw. Ik sta klaar om mee te denken en te ondersteunen. De contactinformatie vind je hier.

Therapie aandacht voor kinderen bij rouw en scheiding kindgesprek Kinderrouwtherapeut kindertherapeut speltherapeut