Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Als Verlies- en Rouwtherapeut en Register Speltherapeut is Maurits gespecialiseerd in het bieden van speltherapie bij verlies aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het meemaken van een verlies heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en het verlies die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden.

Waarom speltherapie?
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie?
Wanneer een ingrijpende verlieservaring de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Speltherapie bij Rouw
Gespecialiseerde speltherapie bij Verlies en Rouw

Hoe werkt speltherapie?
Binnen de therapie krijgt het kind zoveel als mogelijk de vrijheid om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt een vertrouwensrelatie op. De therapeut volgt het kind in het spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.

Als Register Speltherapeut is Maurits aangesloten bij De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS).

Speltherapie vindt plaats in de praktijkruimte in Den Dolder (Dolderseweg 79a Den Dolder) of ambulant in de regio (De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik).