“Kinderen die een scheiding meemaken en daarover rouwen zijn niet ziek. Maar zij kunnen er wel (tijdelijk) veel last van hebben. Het kost hen veel energie om zich aan te passen aan een nieuwe situatie die voor hen compleet veranderd is en daardoor vaak onveilig voelt. Deze kinderen hebben steun nodig en bovenal iemand die naar hen luistert!”.

Maurits Groot Kormelink
groepsaanbod bij verlies training voor professionals

In november zal Maatwerk bij Verlies vier workshops geven over praten met kinderen rond complexe scheiding aan de medewerkers van Samen Veilig Midden Nederland.

Jaarlijks maken ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een (echt)scheiding van de ouders mee. Naar schatting hebben ongeveer 20.000 van hen min of meer ernstige problemen. En 15-20% van de kinderen heeft te maken met een complexe scheiding. Het gaat naar schatting om 10.500 tot 14.000 kinderen per jaar. Het meemaken van een scheiding heeft vaak een grote impact op kinderen en deze verlieservaring brengt rouw met zich mee.

Het doel van de workshop is de medewerkers vertrouwd te maken met verlies en rouw bij kinderen. En om hen handvatten te geven om hierover in gesprek te gaan met kinderen.