Kindgesprek tijdens scheiding

Het kindgesprek

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen. Het is daarom goed om hen in een vroeg stadium bij de scheiding te betrekken. Kinderen willen weten wat er aan de hand is en wat zij kunnen verwachten wanneer ouders gaan scheiden. Gehoord worden over de veranderingen rondom de scheiding is belangrijk voor een goede verwerking.

Maatwerk bij Verlies heeft ervaring in het begeleiden van kinderen in een scheidingssituatie en helpt ouders en kinderen graag op weg. Wanneer ouders de scheiding regelen bij een scheidingsadvocaat/mediator, kan aan hun kinderen een gesprek speciaal voor hen aangeboden worden: Het kindgesprek. In dit gesprek krijgt het kind de ruimte om zijn/haar verhaal bij een onafhankelijk persoon kwijt te kunnen. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de behoeftes van het kind.

In het kindgesprek is aandacht voor:

  • Weet het kind waarom de ouders gaan scheiden en hoe de scheiding gaat verlopen? Heeft het kind hier vragen over?
  • Hoe ervaart het kind de scheiding? Waar loopt hij of zij tegenaan? Waar maakt het kind zich zorgen over?
  • Wat is voor het kind belangrijk? Ouders nemen de beslissingen, maar waar kunnen zij rekening mee houden in het belang van het kind.
  • Loyaliteit van het kind richting beide ouders.

Het kindgesprek is geschikt voor kinderen vanaf 7-8 jaar. Het gesprek vindt in de regel plaats op het kantoor van Maatwerk bij Verlies. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk, samen met het kind wordt overlegd wat aan ouders teruggekoppeld wordt. De terugkoppeling wordt gegeven aan beide ouders en de scheidingsadvocaat/mediator (en het kind, wanneer dit wenselijk is). Ouders kunnen met de scheidingsadvocaat/mediator overleggen hoe de terugkoppeling verwerkt wordt in het ouderschapsplan. Wanneer blijkt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft dan wordt hierin meegedacht. Over hoe en wanneer de terugkoppeling plaatsvindt, worden vooraf afspraken gemaakt.

Tarieven

Meer informatie over de tarieven en eventuele mogelijkheden van vergoeding lees je op deze pagina.

error: Inhoud is beschermd