Vanaf augustus nieuw in het aanbod: !JES HET BRUGPROJECT

!JES het brugproject is een preventieve groepstraining voor kind & ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens afzonderlijke groepssessies wordt hier met hen aandacht aan besteed.

Zowel kinderen als ouders werken met de metafoor van de brug. De pijlers verbeelden de huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. Lees hierbij ook dat kinderen contact blijven houden met beide ouders. Hiervoor is werk te doen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. De kinderen werken aan het bouwen van de brug, door zogenaamde bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan zijn dat een kind weet wat het kan doen als het verdrietig is, of als het iets moeilijks durft te vragen aan een ouder, maar ook dat het leert minder boos te worden op een of beide ouders. Bij het bouwen van een brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen een gezin, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen. Elke brug ziet er daarom weer anders uit.

!JES het brugproject is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werkblad/Uitgebreide-beschrijving-!JES-het-burgproject.pdf