Jaarlijks krijgen heel wat kinderen te maken met een ingrijpend verlies: Circa 70.000 thuiswonende kinderen maken per jaar een (echt)scheiding van de ouders mee. Bron: Spruijt en Kosmos (2010). En ieder jaar worden ruim 6.000 minderjarigen (half)wees. Bron: CBS (2013).

Hoe ga je als omgeving om met een kind in rouw? Hieronder geef ik een paar praktische tips:

– Blijf niet weg, wees trouw.
– Probeer het verdriet niet op te lossen, dat kun je niet.
– Blijf aanwezig.
– Kinderen willen gezien worden in hun verdriet, ook al lijkt dat niet altijd zo.