Verlies hoort bij het leven. Niet alleen volwassenen krijgen hiermee te maken, ook kinderen maken verlies mee. Jaarlijks worden ruim 6.000 minderjarigen (half)wees. (Het Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). En circa 70.000 thuiswonende kinderen maken per jaar een scheiding van de ouders mee. (Spruijt en Kosmos, 2010). Dit zijn enorme aantallen en dit zijn nog maar twee voorbeelden van verlies waar een kind mee te maken kan krijgen.

Wanneer kinderen bij verlies een goede begeleiding krijgen, dan kunnen kinderen een emotionele capaciteit en intelligentie ontwikkelen die hen in de rest van hun leven versterkt.

Kinderen die deze ruimte niet krijgen en moeite hebben om hun verdriet uit te drukken, zullen hier ook op latere leeftijd moeite mee houden. Dr. J. Shep Jeffreys schreef over deze risico’s op latere leeftijd in zijn boek Helping Grieving People – When Tears Are Not Enough (Jeffreys, 2005).