“Door het feit dat leerkrachten niet zijn voorbereid, veel te weinig vertrouwd zijn met verdriet, ziet men vaak angst en afstandelijkheid in plaats van warmte en veiligheid op momenten dat jongeren daar behoefte aan hebben”.

Manu Keirse (2002)
groepsaanbod bij verlies training voor professionals

Begin september zal ik twee workshops geven over Rouw bij kinderen aan studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs van de Radboud Universiteit.

Jaarlijks verliezen gemiddeld 6400 kinderen een ouder. Daarnaast overlijden er jaarlijks ongeveer 1150 kinderen, een behoorlijk aantal kinderen verliest hiermee een broer of zus. En ieder jaar maken ongeveer 70000 thuiswonende kinderen een scheiding van ouders mee. Het meemaken van een verlieservaring heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee.

Het doel van de workshop is de toekomstige basisschoolleerkrachten vertrouwd te maken met verlies en rouw bij kinderen. Een meelevende leerkracht kan voor een kind een enorme steun zijn wanneer rouw een grote rol speelt in het leven. Maar hoe pak je dit als leerkracht aan? Na afloop van de workshop hebben de toekomstige basisschoolleerkrachten kennis van verlies en rouw, weten ze welke verliezen je tegen kunt komen in de klas en herkennen ze de rouwsignalen bij hun leerlingen. Ook krijgen de leerkrachten do’s en dont’s in het omgaan met diverse verliessituaties en gaan ze oefenen met een casus gericht op het contact leggen met een leerling die een verlies heeft meegemaakt.