Komende dinsdag geef ik in Zeist een presentatie voor hulpverleners van het Centrum Jeugd en Gezin Zeist over rouw bij kinderen.

kind puber coaching scheiding
Een verlieservaring kan een behoorlijke impact hebben op een kind

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen al van dichtbij te maken hebben gekregen met verlies en rouw. Bijna 90 procent van de twaalfjarigen heeft al meegemaakt dat iemand uit de nabijheid is overleden. Jaarlijks verliezen gemiddeld 6400 kinderen een ouder. Daarnaast overlijden er jaarlijks ongeveer 1150 kinderen, een behoorlijk aantal kinderen verliest hiermee een broer of zus. Naast het verlies na overlijden, maken ieder jaar ongeveer 70000 thuiswonende kinderen een scheiding van ouders mee.

Het meemaken van een verlieservaring heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Voor hulpverleners die regelmatig contact hebben met kinderen is het helpend om vertrouwd te zijn met verlies en rouw bij kinderen, zodat indien nodig de juiste ondersteuning geboden kan worden. Het doel van de presentatie is de hulpverleners meer vertrouwd te maken met dit thema.