“Een scheiding maakt een hoop los. Het kost ouders en kinderen veel energie om zich aan te passen aan een nieuwe situatie die voor hen compleet veranderd is en daardoor vaak onwennig voelt. Deze ouders en kinderen hebben bovenal steun nodig en iemand die naar hen luistert”.

Maurits Groot Kormelink
groepsaanbod bij verlies training voor professionals

In februari zal Maatwerk bij Verlies een workshop geven over het bieden van hulp bij scheidingen met aandacht voor rouw aan de gezinswerkers van Buurtteam Utrecht Leidsche Rijn.

Het meemaken van een scheiding heeft vaak een grote impact op ouders en kinderen. Er moet een hoop geregeld worden en de verlieservaring brengt rouw met zich mee. Jaarlijks maken ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een (echt)scheiding van de ouders mee. Naar schatting hebben ongeveer 20.000 van hen min of meer ernstige problemen. En 15-20% van de kinderen heeft te maken met een complexe scheiding. Het gaat naar schatting om 10.500 tot 14.000 kinderen per jaar.

Het doel van de workshop is de medewerkers vertrouwd te maken met verlies en rouw bij scheiding. En om hen handvatten te geven om hierover in gesprek te gaan met hun cliënten.