Wat kan je als ouder na de scheiding doen om een loyaliteitsconflict bij je kinderen te verminderen? Hieronder geef ik vijf tips:

  • Laat kinderen géén kant hoeven kiezen.
  • Geef kinderen de ruimte om van beide ouders te mogen houden.
  • Maak géén ruzie met de andere ouder waar de kinderen bij zijn.
  • Praat niet slecht over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen.
  • Geef kinderen tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.