Uit een studie van de universiteit van Virginia en de Zweedse universiteit in Lund blijkt dat scheiden wellicht in de genen zit.

In het onderzoek door deze universiteiten zijn Zweedse bevolkingsregisters gebruikt. Uit deze registers bleek dat het risico op een scheiding bij geadopteerde kinderen groter was als hun biologische ouders zelf ook gescheiden zijn. Of  de adoptieouders wel of niet gescheiden zijn, heeft daarop geen invloed.

Op basis van deze cijfers gaan de onderzoekers ervan uit dat niet de omgeving maar de genen een rol spelen bij het beslissen om al dan niet te scheiden. De onderzoekers geven aan: ‘En die genen worden van generatie op generatie doorgegeven.’ Meer informatie over het onderzoek is te vinden via de website van de universiteit van Virginia.

Het zijn interessante en zeker ook opvallende uitkomsten, die ongetwijfeld niet onomstreden zijn. Waarschijnlijk zal er naar aanleiding van deze uitkomsten verder onderzoek gedaan worden. Nieuw onderzoek en nieuwe inzichten zijn altijd welkom. Mogelijk hebben deze inzichten in de toekomst invloed op de manier waarop er begeleiding geboden wordt bij scheiding.