Veel kinderen krijgen met rouw na verlies te maken. Elk jaar maken ongeveer vijfduizend kinderen mee dat een ouder overlijdt en jaarlijks verliezen tweeduizend kinderen een broer of zus. Driekwart van de kinderen is bij het verlaten van de basisschool geconfronteerd met dood in de omgeving. In dit artikel worden een aantal bruikbare tips gegeven die gebruikt kunnen worden om kinderen te helpen in zo’n moeilijke periode. Wanneer dit onvoldoende helpt, schroom dan niet om een professional te betrekken.

 

Een aantal bruikbare tips:

Tips bij het rouwproces

 • Een kind dat een geliefde heeft verloren, moet zelf kunnen bepalen hoe vaak het erover wil praten
 • Geef je kind niet allerlei adviezen over hoe het zich zou moeten voelen
 • Laat je kind zelf uitmaken waarover het wil praten
 • Laat je kind merken dat huilen mag, en dat lachen niet ‘verboden’ is
 • Heeft je kind groot verdriet, probeer het dan niet met flink troosten in te dammen. Laat je kind zich uiten
 • Let op lichamelijke klachten. Hoe minder een kind zich uit, hoe meer lichamelijke klachten kunnen ontstaan
 • Betrek je kind bij zoveel mogelijk wat er rond het overlijden gebeurt. Het maakt het rouwproces iets makkelijker. Stem indien mogelijk de uitvaart af op de aanwezigheid van kinderen, overleg met de betrokkenen

Onder woorden brengen

Je mag je kind best helpen met het verwoorden van gevoelens. Je kind weet waarschijnlijk precies wat het nodig heeft, maar kan dat misschien nog niet goed onder woorden brengen.

 • Corrigeer je kind niet als het op een wat botte manier iets zegt over de verloren persoon. Corrigeren maakt het onderwerp alleen maar onnodig zwaar. Praat liever met het kind mee
 • Je kunt je kind aanmoedigen een tekening te maken of een brief te schrijven. Dat kan een manier zijn om gevoelens te uiten. Sommige kinderen zien echter geen nut in een brief of tekening
 • Vraag je kind of het iets wil hebben ter herinnering aan de overledene
 • Besteed op bepaalde momenten expliciet aandacht aan de overledene, bijvoorbeeld op diens verjaardag
 • Probeer er achter te komen of het kind zich op de een of andere manier schuldig voelt over het overlijden. Praat open over gevoelens, maar maak er geen zwaar gesprek van
 • Accepteer de wijze waarop je kind omgaat met het verdriet

 

Bron: https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/schoolkind/rouwverwerking-kinderen-helpen/