Maatwerk bij Verlies biedt ook na 2023 specialistische ambulante jeugdhulp bij verlies en rouw aan in de Regio Rivierenland (de gemeenten Buren, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Neder-Betuwe en Culemborg). Nieuw is dat ook vaktherapie (in het geval van Maatwerk bij Verlies speltherapie) in deze regio vergoed wordt. Een heel mooie ontwikkeling!

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlies heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en het verlies die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

Overzicht van mogelijkheden binnen het jeugdhulpaanbod:

  • Begeleiding voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 6 jaar.
  • Indien nodig kan er voor aanvang van begeleiding bij verlies en verdriet ingezet worden op het vergroten van de affectregulatievaardigheden.
  • Speltherapeutische interventies; dit biedt het kind de mogelijkheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
  • Creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen.
  • Trauma-Sensitieve Ondersteuning.
  • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen.
  • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders.

Maurits: ‘Ik ben geboren en getogen in de regio Rivierenland. Doordat ik de regio goed ken is het extra fijn om deze specialistische hulp er te mogen bieden.’

De regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Verwijzers uit deze gemeenten kunnen contact opnemen voor meer informatie.