Regelmatig krijg ik van (bijna) gescheiden ouders vragen over het ouderschapsplan. In dit plan staan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, over de kosten daarvan en over de manier waarop ouders elkaar op de hoogte houden over hun kind.

Als ouders uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben dan moeten zij een ouderschapsplan opstellen. Het ouderschapsplan is verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Ouders moeten vermelden op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Samen met de betrokken scheidingsadvocaat/mediator kunnen ouders overleggen hoe dit verwerkt wordt in het ouderschapsplan/verzoekschrift.

Bij het maken van een ouderschapsplan is het belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van het kind.

  • Baby’s (nul tot twee jaar) moeten de kans krijgen om zich te hechten. Voor hen is het goed een paar keer per week een paar uur contact te hebben met de andere ouder. Hierover dienen de ouders duidelijke afspraken te maken.
  • Peuters kunnen weer wat langer dan een paar uur uit hun vertrouwde omgeving weg. Ten minste wekelijks contact met de andere ouder (en duidelijke afspraken hierover) is aan te bevelen. Bij slaapproblemen dient het overnachten bij de andere ouder liever nog even te worden uitgesteld.
  • Basisschoolleerlingen hebben vooral behoefte aan duidelijkheid en structuur. Zij willen vaak inspraak over de omgangsregeling. Toch zijn het de ouders die hierover (liefst samen) moeten beslissen. Co-ouderschap kan een oplossing zijn.
  • Jongeren willen vaak zelf bepalen hoe vaak en wanneer zij de andere ouder zien. Toch blijven ook in zulke situaties de ouders verantwoordelijk.

Bronnen:

  • De Rijksoverheid.
  • Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming.