Als rouwtherapeut vertel ik cliënten meestal iets over de werking van het duale procesmodel. In het kort gaat dit over twee oriëntaties bij rouw: de eerste is aandacht voor het verlies en de tweede is aandacht voor het leven dat verdergaat (in een andere vorm).

Bij jonge cliënten integreer ik, indien passend, speltherapeutische interventies in de bestaande therapie. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Binnen speltherapie zijn het speelgoed de woorden en het spel de taal van het kind.

Een tijd geleden legde een jonge cliënt die ik begeleid bij rouw de werking van het duale procesmodel aan mij uit in zijn spel. Het weten dat hij soms wat meer de leeuw die verdrietig is en soms wat meer de panter die van spelen houdt geeft hem wat meer grip op de situatie en vertrouwen in zichzelf vertelde hij mij.