Jaarlijks maken zeventigduizend thuiswonende kinderen een (echt)scheiding van de ouders mee. Of de scheiding tussen ouders nu soepel of minder soepel verloopt, het brengt hoe dan ook een verlieservaring voor kinderen met zich mee. Het meemaken van een verlies heeft een grote impact: dit proces noemen we rouwen. Ieder kind beleeft rouw op zijn of haar eigen unieke manier, er is daarom niet één goede manier.

Op 5 februari geef ik een training voor professionals over dit thema. Het doel van deze training om de professional kennis en handvatten aan te reiken hoe om te gaan met rouwprocessen van kinderen in scheiding.

Er zijn nog enkele plekken vrij. Aanmelden kan via AMV-opleidingen.