Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlieservaring heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en de verlieservaring die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Maatwerk bij Verlies heeft contracten afgesloten met veel gemeentes. Voor inwoners van deze gemeenten geldt dat zij met een verwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het wijkteam een complete vergoeding krijgen voor kosten van de Specialistische jeugdhulp of Speltherapie bij verlies. Een overzicht van deze gemeentes vind je hier.


Voor gemeentes waar geen contracten mee afgesloten zijn geldt dat een vergoeding middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Jeugdwet vaak mogelijk is. Meer informatie hierover lees je hier. Een andere mogelijkheid die toegepast wordt is een overeenkomst “Beperkte dienstverlening”. Deze overeenkomst wordt door een gemeente met mijn praktijk aangegaan wanneer de gewenste dienstverlening (meestal de specialistische kennis over rouw bij kinderen) niet binnen een van de door de gemeente gecontracteerde diensten valt. Informeer naar de mogelijkheden bij de eigen gemeente.