Maatwerk bij Verlies is lid van het Platform voor Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling hulpverlening kind Ede

Maatwerk bij Verlies is lid geworden van het Platform voor Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling. Het platform bestaat uit een groep van specialisten op het gebied van kinderhulpverlening: diverse coaches, remedial teachers voor het PO en VO, kindertolken, creatieve-  of motorische therapeuten en kinder- en jeugdtherapeuten. Ieder is kwalitatief opgeleid en is rijk aan ervaring. Allen hebben een eigen praktijk waarin dagelijks kinderen en ouders worden geholpen op het gebied van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.

Heeft je kind hulp nodig? Kan je zelf ook wel wat hulp gebruiken bij het begrijpen en helpen van je kind? Bij het Platform voor Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling kun je terecht voor diverse vormen van hulp. Het Platform is werkzaam in de gemeente Ede.

Meer informatie over het platform lees je hier.