Maatwerk bij Verlies biedt ook in 2021 specialistische ambulante jeugdhulp bij verlies en rouw aan in de Regio Rivierenland.

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Het meemaken van een verlies heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee. Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding van ouders en het verlies die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of overlijden. De hulp vindt zoveel als mogelijk in de leefwereld van het kind plaats: thuis, op school of op de praktijk.

Overzicht van het jeugdhulpaanbod:

  • Begeleiding voor kinderen bij verlies en verdriet vanaf ongeveer 7-8 jaar.
  • WRITEjunior schrijftherapie voor kinderen en jongeren die te maken hebben gekregen met traumatische verlieservaringen.
  • Een individuele versie van !JES het brugproject voor kinderen en ouders.
  • Kindgesprek tijdens scheiding. Meer informatie over het kindgesprek vind je hier.
  • Individuele begeleiding voor ouders bij verlies en verdriet (bijv. rouw na ziekte of overlijden of postrelationele rouw na een scheiding).
  • Begeleiding voor samengestelde gezinnen, met aandacht voor de fundamenten van rouw.

Maurits: ‘Ik ben geboren en getogen in de regio Rivierenland. Doordat ik de regio goed ken is het extra fijn om deze specialistische hulp er te mogen bieden.’

De regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Verwijzers uit deze gemeenten kunnen contact opnemen voor meer informatie.