De praktijk was voor jeugdhulp al ingekocht in de regio Zuidoost Utrecht en daar is nu ook de regio FoodValley bijgekomen. Onder deze regio vallen de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Voor inwoners van deze gemeenten geldt dat zij ook met een verwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het wijkteam een complete vergoeding krijgen voor de kosten van ambulante jeugdhulp.