Een tijd terug werd de uitkomst van een onderzoek van stichting ‘Het vergeten kind’ gepresenteerd. Deze stichting is met 338 kinderen in een kwetsbare situaties in gesprek gegaan. Overkoepelende vraag in het gesprek met de kinderen was hoeveel steun ervaren zij van de mensen om hen heen.

De belangrijkste uitkomst uit het onderzoek is dat voor veel kinderen hun ouders het belangrijkst zijn. Waar ze ook wonen en of zij thuis problemen hebben of niet, kinderen noemen het vaakst hun ouders als belangrijke persoon. Bijvoorbeeld bij vragen over met wie zij kunnen lachen of bij wie zij terecht kunnen als er iets aan de hand is. Daarna pas zijn andere familieleden en vrienden het belangrijkst.

In lastige scheidingssituaties is contact met beide ouders niet altijd vanzelfsprekend. Dit onderzoek maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het contact met beide ouders is voor kinderen. Ik gun deze kinderen dit voor hen belangrijke contact. En ik gun hen ook dat beide ouders zich er van allebei de kanten voor in willen zetten dat het kind met beide ouders contact kan hebben.

Meer informatie over het onderzoek vind je hier.