Eind 2020 heb ik een mooi overleg gehad met de directeur en drie speltherapeuten van Elan Barneveld. Voor de Master Speltherapie (MA) die ik aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) volg ga ik mijn afstudeeronderzoek over speltherapie bij conflictscheiding doen in samenwerking met deze praktijk. De onderzoeksvraag zal nog verder vorm gaan krijgen, maar als voorlopige vraag hebben we gesteld: ‘Welke specifieke elementen van speltherapie helpen een kind tijdens een conflictscheiding zodat het zich gezien en gehoord weet?’

kind coaching scheiding
Onderzoek speltherapie bij scheiding