Hoe nu verder?

Hoe nu verder richt zich op ouders die op het punt staan om gaan te scheiden. De inzet van Hoe nu verder is kortdurend, maximaal 3 maanden. In de gesprekken is er voor zowel de ouders als de kinderen aandacht. Ouders gaan in gesprek met een mediator en worden op weg geholpen, zowel op gebied van de communicatie, de emoties als de praktische kant van de scheiding, zodat zij helder hebben welke zaken zij kunnen gaan regelen en hoe zij dat kunnen gaan doen. De kinderen gaan in gesprek met een therapeut. Het doel van deze gesprekken is om kinderen te begeleiden tijdens de periode van de scheiding, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Meer informatie vindt u hieronder.

hulpverlening scheiding verlies rouw

Een scheiding is een langdurig proces, dat begint met de beslissing te willen scheiden waarna de afhandeling nog lang voort kan duren. Een scheiding brengt een hoop stress met zich mee.

Soms is de periode voorafgaande aan de daadwerkelijke beslissing te willen scheiden een lange stressvolle periode vol onzekerheid. Partners voelen dat het niet meer goed zit maar zien ook niet wat de beste oplossing is. Het kan dan zinvol zijn om gezamenlijk met een onafhankelijke sparringpartner in gesprek te gaan. Op die manier kan mogelijk helder worden waar men staat en wat de beste stap is om te nemen. Mogelijk kan een scheiding worden voorkomen. Als men wel besluit te scheiden dan is men in ieder geval al het gesprek aangegaan op een constructieve manier waardoor de kans op escalatie kleiner is.

Er zijn twee situaties bij scheiding die vaak extra stress geven, maar die cruciaal zijn voor de stressbeleving bij de ex-partners en de kinderen. De eerste situatie is de scheidingsmelding, dat is het moment dat de wens te willen scheiden tussen partners wordt uitgesproken. Het tweede moment is het paraplugesprek, dat is het gesprek dat ouders vervolgens aangaan met hun kinderen om hen over de scheiding te vertellen. Als deze momenten goed verlopen dan is dat een goed uitgangspunt om de scheiding op een goede wijze vorm te geven. Een goede begeleiding in deze fase is belangrijk om problemen op termijn te voorkomen.

De inzet van Hoe nu verder is kortdurend, we blijven maximaal 3 maanden betrokken. In de gesprekken is er voor zowel de ouders als de kinderen aandacht. Ouders worden op weg geholpen, zowel op gebied van de communicatie, de emoties als de praktische kant van de scheiding, zodat zij helder hebben welke zaken zij kunnen gaan regelen en hoe zij dat kunnen gaan doen. De kinderen zijn geïnformeerd en gehoord, er is dus minder onduidelijkheid en er is ruimte voor de emoties die zij voelen.

Om Hoe nu verder helpend te laten zijn is het belangrijk dat ouders en kinderen openstaan voor deze hulp. En dat ouders bereid en in staat zijn om samen te werken aan het herstellen van vertrouwen en communicatie.

Ouders gaan een aantal keren samen in gesprek met de mediator:

Allereerst is er aandacht voor de scheidingsmelding. Wie heeft er besloten te willen scheiden en hoe is dat aan de partner verteld? Heeft de partner de boodschap goed ontvangen? Is er duidelijk waarom er gescheiden gaat worden, dat er geen weg terug is? Het is belangrijk dat deze melding zorgvuldig wordt gedaan en goed is aangekomen bij de ander. Duidelijkheid is enorm belangrijk is dit stadium, alleen als er duidelijkheid is kunnen er stappen gezet gaan worden.

Vervolgens wordt het paraplugesprek besproken. In het paraplugesprek gaan de ouders samen aan de kinderen vertellen dat zij gaan scheiden. Er worden geen beschuldigingen geuit. Er wordt zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven over de stappen die gezet gaan worden zonder de kinderen onnodig te belasten met de problematiek van de volwassenen. De kinderen krijgen de ruimte om te reageren, hun emoties te uiten en vragen te stellen. Dit gesprek is voor kinderen belangrijk en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De mediator helpt de ouders daarbij.

Om de scheiding af te handelen dienen natuurlijk tal van zaken aan bod te komen. In het Hoe nu verder traject inventariseren we de zaken die aan bod dienen te komen zonder hier al te diep op in te gaan. Het is bedoeld om ouders inzicht te geven in de te nemen stappen en het proces van scheiding helder te krijgen. Na dit traject weten ouder wat zij moeten gaan regelen en kunnen zij een keuze maken om de afhandeling te regelen op een manier die bij hen past. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een mediation-traject starten bij een mediator naar keuze of er voor kiezen een advocaat in te schakelen.

De kinderen gaan een aantal keren in gesprek met de therapeut:

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen. Het is daarom goed om hen in een vroeg stadium bij de scheiding te betrekken. De therapeut spreekt de kinderen na het paraplugesprek. Het doel van deze gesprekken is om kinderen te begeleiden tijdens de periode van de scheiding, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen ondanks deze ingrijpende gebeurtenis. Kinderen willen weten wat er aan de hand is en wat zij kunnen verwachten wanneer ouders gaan scheiden. Gehoord worden over de veranderingen rondom de scheiding is belangrijk voor een goede verwerking. In de gesprekken krijgt het kind de ruimte om zijn/haar verhaal bij een onafhankelijk persoon kwijt te kunnen. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de behoeftes van het kind door een therapeut die gespecialiseerd is op het gebied van echtscheiding en rouwverwerking. Geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7-8 jaar.

Wil je meer informatie of gelijk aanmelden? Neem dan contact op.

error: Inhoud is beschermd