Author Maurits

Hoe ga je om met een kind die zijn of haar ouder verloren heeft? Hieronder geef ik drie tips.   Tip 1:  Laat als ouder persoonlijke boodschappen voor je kind achter Het is voor een kind waardevol als er persoonlijke boodschappen voor hem of haar achtergelaten zijn. Schrijf als ouder een brief voor je kind. Of maak bijvoorbeeld een doos met herinneringen voor je kind. In deze doos kan van alles gedaan worden. Bijvoorbeeld: foto's ...
Read More
Uit een studie van de universiteit van Virginia en de Zweedse universiteit in Lund blijkt dat scheiden wellicht in de genen zit. In het onderzoek door deze universiteiten zijn Zweedse bevolkingsregisters gebruikt. Uit deze registers bleek dat het risico op een scheiding bij geadopteerde kinderen groter was als hun biologische ouders zelf ook gescheiden zijn. Of  de adoptieouders wel of niet gescheiden zijn, heeft daarop geen invloed. Op basis van deze cijfers gaan de onderzoekers ...
Read More
De rechtbank Arnhem start dit jaar met piketmediation bij echtscheiding. Piketmediation werkt als volgt: aan partijen wordt voorgesteld dat ze vooraf aan de zitting een mediationgesprek hebben. De advocaten schuiven na twee uur bij het gesprek aan. Eventueel gemaakte afspraken tussen partijen komen op papier voor beide advocaten en de rechter. Direct aansluitend aan de mediationbijeenkomst is een zitting gepland. De rechter zal de zaak dan inhoudelijk behandelen. Eventuele uitkomsten van het mediationgesprek worden bevestigt door ...
Read More
Groot Kormelink Mediation & Verliesverwerking is nu ook door de gemeentes Overbetuwe en Renkum gecontracteerd voor jeugdhulp. Het totaal aantal gemeentes waar Groot Kormelink Mediation & Verliesverwerking jeugdhulp biedt komt daarmee op vijftien gemeentes.
Read More
Met de feestdagen voor de deur wil ik iedereen hierbij alvast prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toewensen! Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de praktijk gesloten. Vanaf de eerste week van 2018 ben ik weer beschikbaar.  
Read More
De gemeenteraad in Ede heeft ingestemd met twee nieuwe verordeningen voor de uitvoering van de Wmo en de Wet Jeugdhulp. Nieuw is de mogelijkheid voor cliënten om gebruik te maken van mediation. "Mediation wordt op verzoek van de cliënt ingezet als er een geschil is, of dreigt te ontstaan, rond een Wmo-voorziening. Via mediation gaat een daarvoor opgeleide onafhankelijke deskundige, met de cliënt en de gemeente Ede in gesprek om te kijken of de verschillende ...
Read More
Ook de gemeente Wageningen heeft de praktijk voor ambulante jeugdhulp ingekocht!  Kinderen en hun ouders uit Wageningen die te maken krijgen met een ingewikkeld verlies (bijvoorbeeld na scheiding) kunnen vanaf nu bij de praktijk terecht.  
Read More
Sinds 1 januari 2015 hebben het Rijk, de Provincie en zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp en onderdelen van AWBZ-zorg overgedragen aan de gemeenten. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede vormen samen de regio Zuid Oost Utrecht. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wmo georganiseerd. Deze vijf gemeenten, de zorgleveranciers en de cliëntbelangenorganisaties werken samen met zorgprofessionals en inwoners aan ...
Read More
De praktijk was voor jeugdhulp al ingekocht in de regio Zuidoost Utrecht en daar is nu ook de regio FoodValley bijgekomen. Onder deze regio vallen de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Voor inwoners van deze gemeenten geldt dat zij ook met een verwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of het wijkteam een complete vergoeding krijgen voor de kosten van ambulante jeugdhulp.
Read More
Na het grote succes van dit gratis spreekuur tijdens de 'Week van de mediation', vindt er al een tijd maandelijks een spreekuur plaats. Tijdens het spreekuur kunt u bespreken of het ouderschapsplan dat u heeft nog actueel is voor uw situatie (en dat van de kinderen). En zo niet, wat u kunt doen om dit aan te passen. Op 6 november is er weer een spreekuur. Aanmelden kan via een Facebook-bericht of de website.
Read More
error: Inhoud is beschermd